BULL & BEAR med skyhög hävstång - En bra, men missförstådd produkt

De senaste årens utveckling gällande utväxlingsfaktorn på de populära BULL & BEAR-certifikaten har varit makalös. Idag erbjuds BULL & BEAR för OMXS30 och DAX med hela 18 gångers utväxling (hävstång). Detta reportage handlar om BULL & BEAR med skyhög hävstång, en användbar men extremt missförstånd börshandlad produkt. Börshandlat ger idag svaret på när produkten bäst bör användas och vem de lämpar sig bäst för.

BULL & BEAR med skyhög hävstång - En bra, men extremt missförstådd produkt

Detta reportage handlar om BULL & BEAR-certifikat med hög hävstång*, en bra men många gånger missförstådd börshandlad produkt (ETP). De senaste åren har utvecklingen gällande utväxlingsfaktorn på de populära BULL & BEAR-certifikaten varit makalös. För bara några få år sedan ansågs certifikat med 3 till 4 gångers utväxling vara extrema produkter eftersom dessa gav hela 4 gånger dagsavkastningen på underliggande tillgång. Gissningarna var många om vilken emittent som skulle bli först med BULL & BEAR X5.

När den franska banken BNP Paribas äntrade den svenska ETP-marknaden chockade man tradingvärlden genom att erbjuda BULL & BEAR-certifikat med hävstångsfaktor 10 på OMXS30 och DAX-indexen. Den som köpte ett X10-certifikat kunde alltså få hela 10 gånger dagsavkastningen på exempelvis OMXS30-indexet. Instrumentet blev en omedelbar succé.

Kort därefter uppstod en situation där det stod klart att den emittent som erbjöd den högsta hävstången med stor sannolikhet också fick den största marknadsdelen av BULL & BEAR-handeln. Commerzbank lanserade BULL & BEAR X 12 och Societe Generale sjösatte BULL & BEAR X15. Tidigare i år gick den Schweiziska emittenten Vontobel steget längre och lanserade BULL & BEAR X18 på OMXS30 och DAX.

Vem skall använda BULL & BEAR med utväxling på X10 och uppåt?

Svaret på frågan ovan är lika enkelt som självklart! Endast traders med extremt kort placeringshorisont som besitter mycket hög kunskap om dels snabba marknadsrörelser och dels om riskhantering bör handla med dessa extra instrument. Alla andra investerare bör hålla sig därifrån och välja produkter med lägre utväxling. Det är helt enkelt mycket få investerare som klarar av att hantera så pass explosiva instrument som dessa högutväxlade certifikat!

Vad skall BULL & BEAR med utväxling X10 och uppåt användas till?

Dessa instrument är till för snabb daytrading, det vill säga positioner som ligger kort tid i marknaden, alternativt för att använda under några få handelsdagar i en extremt starkt trendande marknad.

Sammanfattningsvis är vår slutsats att BULL & BEAR med hög utväxling är ett fantastiskt instrument för den som kan hantera det. Vi uppmanar till utbildning inom såväl kortsiktig analys som produkternas egenskaper innan du get dig på handel med dessa.

Den stora fällan för okunniga investerare – "Avbränningseffekten"

BULL & BEAR-certifikat är produkter med så kallad daglig avräkning. Detta innebär att den aktuella hävstången räknas om baserat på aktuell börskurs varje ny handelsdag. I praktiken leder detta i en volatil marknad till en dramatisk avbränningseffekt eller rent konkret värdeminskning.

För att förklara hur denna effekt kan slå mot investeraren visar vi nedan ett räkneexempel:

Lås oss leka med tanken att du köper ett OMX BULL-certifikat X20 till kurs 100 kronor. (Detta instrument finns inte på den svenska marknaden men passar bra som räkneexempel) Du behåller detta certifikat under sju börsdagar.

Under dessa sju börsdagar rör sig OMXS30 från startvärdet 1700 punkter i en volatil pendling sidledes och ett högsta värde på 1750 för att sedan gå tillbaka till startvärdet 1700 punkter. På sju dagar är indexkursen i detta räkneexempel således helt oförändrad.

Vad har då hänt med värdet på ditt BULL-certifikat?

Svaret är att ditt certifikat, just på grund av den extrema avbränningseffekten, har minskat med hela 55 procent i värde! Minus 55 procent, trots att index är oförändrat under de sju börsdagar du ägt certifikatet, visar på det faktum att högutväxlande BULL & BEAR endast skall användas för snabb daytrading eller i en starkt trendande marknad där varje handelsdag innebär uppgång utan nedrekyler.

Så här handlar du med högutväxlade BULL & BEAR!

I detta bildexempel formerar DAX-index en så kallad tradingsetup. Detta är en snabb formation som talar för hastigt momentum uppåt. Köpsignalen triggas där den blå linjen passeras och sedan bär det av uppåt med starkt momentum.

Om du behärskar denna typ av marknadslägen med snabb setuptrading är BULL & BEAR med hög hävstång ett fantastiskt verktyg. Du kan uppnå extrem avkastning per tidsenhet och snabbt ta dig ur marknaden om köptrycket skulle avta. I detta tradingexempel stiger indexkursen oavbrutet under två dagar vilket gör att du faktiskt utan avbränning kan behålla certifikatet under mer än en dag.

* Med hävstångseffekt menas att investeraren via belåning uppnår en större exponering mot den underliggande tillgången än det initiala kapitalet skulle ge vid köp utan hävstång.

Hävstångsfaktorn kan även benämnas utväxslingsfaktor, leverage eller "gearing".

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...