ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade produkter. Med ETP-skolan vill vi därför sprida lite ljus över hur de vanligaste instrumenten fungerar. Det lönar sig att läsa på lite om instrumenten och hur de fungerar!

Att handla minifutures innebär flera fördelar. Här förklarar vi på ett enkelt sätt hur minifutures fungerar. Det bästa sättet att tänka är att jämföra med ett lån, tex ett huslån:

Du vill köpa ett hus för 2 milj kronor. Du har 500 000 kr i eget kapital att sätta in och behöver därmed låna resten, dvs 1,5 MSEK kronor:

Lånet läggs upp så att din insats motsvarar 25% av köppriset. Vi kan alltså säga att huset är den underliggande tillgången, värd 2 miljoner kronor, och du har köpt det med ett eget kapital på 500 000 kr. Du har alltså en hävstång på 4 gånger på ditt eget kapital. Vi kan också säga att finansineringsnivån är 1,5 MSEK, alltså lika mycket som du lånat. Om huspriset skulle falla till 1,5 MSEK har ditt eget kapital gått förlorat och är noll. 

Om huspriset efter några år stiger med 500 000 kr till 2,5 miljoner kr kommer ditt eget kapital att ha ökat lika mycket - 500 000 kr och uppgår nu till 1 MSEK, dvs en ökning med 100% medan huspriset stigit med 25%.

Hävstången är nu istället 2,5 MSEK dividerat med 1 MSEK = 2,5.

En minifuture fungerar på exakt samma sätt. Priset på minifuturen motsvarar din egen insats vid köp av underliggande tillgång, i exemplet ovan ett hus, men det skulle lika gärna kunna vara en aktie. I exemplet nedan har vi SWED-A som underliggande aktie och kostar 160 kr. Vi väljer en minifuture som har en finansieringsnivå på 120 kr och behöver därmed bara betala 40 kr i egen insats, dvs priset på minifuturen. Skulle aktien falla till 120 kr har den egna insatsen fallit till noll. Om aktien istället stiger 40 kr till 200 kr har också priset på vårt eget kapital (minufuture-priset) stigit 40 kr och är nu 80 kr. 

Stoploss

Vad händer om priset på SWED-A faller under 120 kr i exemplet ovan? Då skulle ju i princip vårt eget kapital hamna under noll? Här har vi en av de stora fördelarna med minifutures - man kan inte förlora mer pengar än man köpt för. Strax ovanför finansieringsnivån på 120 kr finns en stoplossnivå där utställaren av minifuturen (emittenten) stänger positionen automatiskt innan vårt eget kapital hamnat under noll. Eventuellt restvärde som blir över betalas tillbaka till oss. Tänk på att en minifuture som stoppats ut inte kan stiga igen om underliggande tillgång skulle börja gå upp igen.

Ränta på lånad del av priset

Precis som med huslån får man betala ränta på den lånade delen av köpeskillingen även när man handlar minifutures. Enligt exemplet ovan har vi lånat 120 kr av det totala priset på 160 kr. Räntan på minifutures specificeras i instrumentets prospekt och bör studeras noga innan köp. En typisk räntenivå i dagsläget är Stibor + 2,5% per år. Eftersom Stibor just nu är runt noll får vi en ränta i praktiken på 2,5% år. Räntekostnaden tas ut genom att finansieringsnivån justeras uppåt med motsvarande 2,5%/365 dagar varje dag. Priset på själva minifuturen ändras alltså inte. Därmed går det att i förväg exakt säga vad minifuturens pris kommer att vara i framtiden då underliggande aktie står i ett visst pris.

Spread - skillnaden mellan köpkurs och säljkurs

Minifutures ställs ut av emittenter som också ställer pris på instrumentet. Det finns ett köppris och ett säljpris, precis som med underliggande tillgång. Skillnaden mellan köp- och säljpris kallas spread, och kan variera med olika marknadsförhållanden. Precis som räntan är det här en av emittentens inkomstkälla.

Utdelningar hos aktier

Många aktier ger kontant utdelning varje år eller kvartal. Vad händer om man istället har en minifuture istället för aktien? Dagen då utdelningen skiljs av från aktiepriset faller aktien med lika stort belopp teoretiskt. För en minifuture ändras däremot inte priset. Istället justeras finansieringsnivån motsvarande utdelningen. Det betyder att om utdelningen är högre än den årliga räntan kommer finansieringsnivån att falla varje år. 

Att tänka på när man handlar minifutures

Istället för att köpa SWED-aktien för 160 kr kan vi köpa en minifuture med 4 ggr hävstång och bara betala 40 kr. Vi har ändå samma position i marknaden. Skillnaden blir att vi har reducerat risken till 40 kr medan uppsidan är intakt. Därmed har vi frigjort kapital. Minifutures går att handla inom ramen för Investeringssparkonton vilket gör att ingen deklaration behöver göras samt ingen vinstskatt behöver betalas.  Det går också utmärkt att köpa en "Minishrt", dvs en minifuture där underliggande tillgång är blankad. Om vi tror på nedgång för SWED-A kan vi istället köpa en Minishrt SWED som fungerar tvärtom mot Minilong SWED. Värdet på minifuturen ökar då istället när aktien faller

Omsättning och likviditet

Går det alltid att köpa och sälja en minifuture? Ja, det går alltid att handla. Däremot kan omsättningen vara låg i många minifutures. Ett vanligt missförstånd är att låg omsättningen innebär att man inte alltid kan handla instrumentet. Det stämmer inte. Emittenten fungerar som market maker och ställer både köppris och säljpris med en tillräcklig likviditet. Man handlar alltså nästan alltid med emittenten både när man köper och säljer en minifuture. Enda tillfället det inte går att handla är om emittenten har tekniska problem.


 Minifutures kan handlas både i ISK och  KF
 Det finns ingen tidsfaktor eller  avbränning
   Du kan både öka och minska risk med  minifutures    Minifutures är "open end" - du kan ha  dem länge
   Du kan frigöra kapital med minifutures    Konkurrens ger låg spread och ränta
   Du kan exponera dig både "long" och  "short"    Lämpliga för både lång- och kortsiktig  handel
   Du kan inte bli skyldig pengar med  minifutures    Autotrader kan handla minifutures  automatiskt     

Utbildningsmaterial och att hitta rätt minifutures

Det stora antalet minifutures som finns att handla gör att det kan kännas svårt att hitta i början. Ett tips är att gå till respektive emittents hemsida. Där finns bra sökmotorer där man kan välja bland underliggande tillgång och sortera fram minifutures med den hävstång man tänkt sig. När man väl hittat rätt går det snabbt att lägga upp instrumentet i Autotrader om man vill studera grafen och ansluta någon form av automatisk bevakning.

Hos emittenterna hittar du också prospekt för varje instrument, samt mer utförligt utbildningsmaterial. Vi rekommenderar starkt att du läser genom detta noga innan handel. 

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...