Mini Futures - Ett vassare alternativ än indexfonder

I takt med att världens börser stigit till nya rekordnoteringar har indexfonder levererat stark avkastning och ökat i popularitet. Att köpa en fond innebär per automatisk att du kommer att få betala en avgift till fondens förvaltare. Denna artikel handlar om ett instrument som börshandlat menar, av flera skäl, är ett vassare alternativ än de traditionella indexfonderna, nämligen Mini Futures. Låter det svårt? Det är det inte! Detta värdepapper handlas lika lätt som en fond eller en aktie men ger dig betydligt fler möjligheter och fördelar.

I en tid av högpresterande indexfonder är det givetvis lätt att ryckas med och bli passiv. Frågan man bör ställa sig är dock vad som händer när börsen väl vänder? Börshandlat sticker ut hakan och påstår att det finns ett ännu bättre alternativ, nämligen Mini Futures. Med detta, i våra ögon, helt förträffliga instrument kan du enkelt bygga din egen indexfond med valfri utväxling och med inbyggd stopp-loss.

Ränta på ränta-effekten

En viktig aspekt när man väljer indexfond är att titta på vad fonden egentligen kostar. Avgiften, på någon enstaka procent, kan ibland uppfattas som helt försumbar men effekten av denna, om man innehar fonden långsiktigt, blir ofta större än man först kanske tror. En enda procentenhets skillnad kan på några år sikt bli väldigt stor, tack vare ränta på ränta-effekten. Av den anledningen är Mini Futures ett intressant alternativ vid en direkt jämförelse med indexfonder.

Mini Futures har ingen förvaltningsavgift alls och följer sin underliggande tillgång exakt. Det gör instrumentet till ett högintressant alternativ även vid långsiktig placeringshorisont. Man kapar helt enkelt bort mellanhanden som förvaltaren i många fall utgör för indexfonder. Dessutom kan nämnas fördelar som att, utan fördröjning, blixtsnabbt kunna gå in och ur en position direkt på börsen. Vissa indexfonder kan handlas med relativt korta ledtider direkt över börsen, men förvånansvärt många tar väldigt lång tid att både köpa och sälja. Risken med detta är att man blir sittande med ”Svarte Petter” vid en hastig börsnedgång, eller att man missar en uppgång för att det tog allt för lång tid att komma in i fonden. Det är ett problem som inte kommer ske med instrumentet Mini Futures eller ”Minis” som det också kallas.

Hur fungerar Mini Futures?

Många är osäkra på hur Mini Futures fungerar. Börshandlat vill passa på att slå ett slag för hur enkelt det egentligen är att förstå Mini Futures och på så vis inse fördelarna. I exemplet nedan jämför vi en Mini Future med att köpa en aktie med skillnaden att en del av köpeskillingen utgörs av ett lån.

Priset på aktien är 100 kr och vi ser att motsvarande Mini Future består av 80 kr lånat värde och resterande 20 kr egen insats (totalt 100 kr). Du kan alltså köpa aktien för 20 kr och samtidigt låna 80 kr, vilket ger en hävstång på 5 gånger (100 kr/20 kr = 5 gånger). Om aktien faller 18 kr kommer din Mini Future att falla med samma belopp och din egen insats har då fallit till 2 kr. En Mini Future har alltid en garanterad inbyggd stopp-loss. Om värdet på underliggande närmar sig noll stoppas man automatiskt ut och kan på så vis inte förlora mer pengar än man initialt har investerat. Hävstången kan därför användas till att minska sin totala risk och alltid säkerställa att en stopp-loss finns på plats.

Enligt exemplet ovan kan vi alltså köpa en aktie som kostar 100 kr genom att istället köpa en Mini Future som kostar 20 kr. Därmed är risken begränsad till dessa 20 kr, men avkastningspotentialen densamma som om vi hade köpt själva aktien. Om aktien stiger till 150 kr, dvs. en uppgång med 50 kr, kommer även Mini Futuren att stiga med 50 kr. Den kostar då 70 kr (20 kr + 50 kr = 70) kr) och vi har fått en avkastning 250 procent (50 kr/20 kr = 2,5 ggr eller 250 procent).

Finansieringsnivån är den nivå där Mini Futurens pris går mot noll. Strax ovanför denna har emittenten (utfärdaren av instrumentet) lagt en stopp-loss-barriär, för att säkerställa att tillgången ska kunna säljas av i tid och utan förlust. Om stopp-loss:en träffas, skapas ett restvärde som innehavaren sedan får tillbaka. Man kan därför inte förlora mer än sitt initialt insatta kapital. Det finns heller inget slutdatum för en Mini Future, utan dessa handlas som "open end" och kan i princip existera hur länge som helst, under förutsättning att priset aldrig når stopp-loss-nivån.

Hävstång, avbränningseffekt och kostnad

Det finns ett stort utbud av Mini Futures med olika hävstänger och från olika emittenter. Detta skapar fantastiska möjligheter att bygga en placeringsportfölj med mindre risk eller högre avkastning.

Vad kostar då en Mini Future under lång tid? Emittenten lånar ut pengar för att täcka den lånade delen av instrumentets värde. Ju högre hävstång man väljer (för att minska sin egen insats) desto högre del utgör lånat värde. Man betalar i sin tur en räntekostnad till emittenten som baseras på storleken på själva lånet och kostnaden blir således större ju högre hävstång, och lån, som man tar. Man kan därför välja en Mini Future med hävstång nära 1 för att undvika räntekostnaden. Väljer man exempelvis en ”Minilong OMX” med 1 i hävstång har man i praktiken köpt underliggande, till exempel ett index (OMXS30), utan förvaltningsavgifter.

Ett annat vanligt tradinginstrument är Bull/Bear-certifikaten. Dessa använder normalt daglig hävstång, vilket innebär att certifikatet stiger/faller med lika mycket som underliggande, multiplicerat med hävstången (exempel X2, X4 osv). Den dagliga hävstången betyder dock att värdet på lång sikt riskerar att urholkas som en följd av marknadens volatilitet. Ju högre hävstång desto större blir ”avbränningen” med tiden. Därför anser vi på Börshandlat att Bull/Bear-certifikaten är mindre lämpliga för långsiktiga placeringar. Mini Futures, å andra sidan, har däremot ingen fast daglig hävstång utan denna är helt linjär mot sin underliggande tillgång, vilket gör att man kan inneha positionerna under lång tid utan att riskera ”avbränning”. Den enda kostnaden är räntan på den lånade delen av instrumentet.

Utdelningar

När man köper en ”Minilong” (Mini Future för uppgång i underliggande) räknas normalt utdelningarna in i priset på samma sätt som för indexterminen, vilket gör att priset inte faller de dagar då utdelningarna skiljs av. Därmed får man utdelningen tillgodo direkt i priset hos en Mini Future. Observera att det omvända gäller om du innehar en ”Minishort” (Mini Future för att spekulera i nedgång).

Att hantera börsnedgångar med hjälp av Mini Futures

Många oroar sig för att börsen kommer gå ner efter den stora uppgång vi haft under lång tid. Tack vare möjligheten att köpa en ”Minishort”, en Mini Future som är exponerad mot en blankad underliggande tillgång, kan man som investerare skydda sig mot större börsnedgångar. En Minishort fungerar i princip tvärtom mot en Minilong. Det betyder att värdet på en Minishort ökar om underliggande tillgång faller. Avsaknaden av daglig hävstång gör dessutom att man samtidigt undviker värdeminskning i form av avbränningseffekten (nämnt ovan). Man skulle kunna tänka sig en situation där man börjar bygga upp en position i en lämplig Minishort som kan fungera som "hedge" mot långsiktiga innehav i exempelvis aktier eller andra placeringar (vid en marknadstro där börsen kan komma att falla framöver).

Att tänka på vid handel med Mini Futures

Ett vanligt missförstånd är att omsättningen måste vara hög för att man ska kunna köpa och sälja Mini Futures när som helst. Det är helt enkelt fel. Det är likviditet som behövs och denna garanteras av emittenten som konstant ställer köp- och säljpriser för sina Mini Futures. Därmed finns alltid möjlighet att handla instrumentet utan att vara beroende av hög omsättning. En annan viktig aspekt är att kontrollera den aktuella hävstången för den Mini Future som man är intresserad av. Hävstången ändras med priset och är alltså inte fast som för ett Bull/Bear-certifikat. Varje emittent har på sin webbplats produktlistor där aktuell hävstång, samt priser, kontinuerligt uppdateras. På dessa webbplatser finner man som investerare också bra utbildningsmaterial. Börshandlat rekommenderar starkt att man grundligt läser på om hur instrumenten fungerar innan man börjar investera. Risken med hävstångsprodukter kan aldrig understrykas nog tydligt!

Sammanfattningsvis

Mini Futures erbjuder fantastiska möjligheter att placera i ett mycket stort utbud av olika tillgångar såsom aktier, index, råvaror, valutor mm. Detta gör att man kan bygga portföljer med exponering mot olika marknader, segment och även skapa ”hedge-positioner” som kan skydda portföljen vid nedgångar och minska den totala riskexponeringen. En annan stor fördel med Mini Futures är att det går utmärkt att handla dessa inom ramen för investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Därmed behöver man inte deklarera handeln via K4-blanketter och man betalar heller ingen vinstskatt utan endast en årlig skattekostnad.

  •  Stort utbud av underliggande tillgångar
  •  Många olika hävstänger tillgängliga
  •  Ingen avbränningseffekt som för Bull/Bear-certifikat
  •  Kan handlas automtiskt i AutoTrader
  •  Kan handlas inom ISK/Kap. försäkring
  •  Skydda din långsiktiga portfölj med ”Minishrt”
  •  Begränsad risk genom fast stopp-loss-funktion
  •  Bra tillgång till utbildningsmaterial via emittenternas webbportaler
Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...