A1M Pharmas emission slog bioteknikrekord med 403 % teckningsgrad

Den 29 april 2015 avslutades teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission och vi kan konstatera att intresset för Bioteknikbolaget varit minst sagt extremt. Med en teckningsgrad om ca 403 procent är detta den näst mest övertecknade svenska emissionen genom tiderna. A1M Pharma tillförs nu cirka 31,9 MSEK efter emissionskostnader samt cirka 800 nya aktieägare. Börshandlats analytiker bedömer, i denna artikel, vad den genomförda emissionen har för betydelse för framtiden.

Emissionen är i hamn - nu tar A1M steget till nästa nivå

Saniona, NeuroVive Pharmaceuticals, Wnt Research; listan på nordiska bioteknikbolag som under de senaste två åren, efter lyckade emissioner, tagit enorma steg framåt kan göras lång. Med en teckningsgrad om ca 403 procent blev A1M Pharma tidernas mest övertecknade bioteknikemission. Marknaden har sagt sitt och visat att intresset för bolaget är stort!

Nyemissionens syfte var att möjliggöra en fortsatt hög utvecklingstakt i forskningsarbetet. Läkemedlet har potential att reducera sjukdomskostnader med miljardbelopp enbart i Europa och USA.

– Det är oerhört glädjande att intresset för A1M Pharma och vår verksamhet är så stort och jag vill rikta ett varmt tack till samtliga tecknare i emissionen. Jag vill också passa på att önska alla våra 800 nya aktieägare välkomna till bolaget som nu har över 1 800 ägare. Genom det kapital vi tillförs ges vi rätt förutsättningar för att kunna fortsätta hålla högsta takt i utvecklingsarbetet, säger Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 116,7 MSEK inklusive teckningsåtaganden. Genom emissionen emitteras 6 119 290 aktier och 3 059 645 teckningsoptioner av serie TO 1, inkluderat övertilldelningsoption om initialt cirka 4,7 MSEK.

A1M Pharma tillförs därmed initialt cirka 31,9 MSEK efter emissionskostnader, samt cirka 800 nya aktieägare. I det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs A1M Pharma ytterligare cirka 17,6 MSEK efter emissionskostnader, enligt pressmeddelande från A1M Pharma.

Börshandlats analytiker bedömer - Starkt köpläge!

A1M Pharma steg på den första pressreleasen om den kraftigt övertecknade emissionen med 3,98% procent till 9,15 kronor som blev tisdagens slutkurs. A1M Pharmas uniträtter handlades samtidigt upp med 12,50 procent till 21,60 kronor. Idag har den symboliskt viktiga motståndsnivån vid 10,0 kronor forcerats och vi har fått sen en ny rekordnotering vid 11,50 kronor. En etablering ovanför 10 kronor tyder på att kursen nu är redo att ta nya kliv uppåt i den pågående fundamentala uppvärderingen av aktien. Området mellan 10-12 kronor anses vara en stark köpzon. En viktig faktor som analytiker alltför ofta glömmer att ta hänsyn till är den mediala uppmärksamhet som en så pass lyckad emission drar till sig såväl på den egna marknaden som internationellt. Detta är en grundförutsättning för en tillströmning av nya aktieägare.

Sett till vår sektorsanalys som väger in trend och volatilitet i biotekniksegmentet menar vi att en börskurs om 15-16 kronor inte är orimlig inom en närliggande framtid. Vi bedömer också att vi i framtiden kan få se A1M utvecklas i linje med NeuroVive och Karo Bio och därmed värderas upp mot eller rentav över miljarden.

Den genomförda emissionen ger A1M Pharma en helt ny plattform att bygga vidare ifrån och detta menar vi, liksom för exempelvis branschkollegorna NeuroVive och Saniona, kommer att ta bolaget till helt nya nivåer. Pengarna som nu kommer in i krigskassan möjliggör en fortsatt hög utvecklingstakt i forskningsarbetet.

Om man vågar sig på att dra parallellen med samarbetskollegan NeuroVive (som i början av fjolåret genomförde en nästan lika lyckad emission) fick vi under de kommande sex månaderna se en uppvärdering om ca 270 procent. Trots att detta kursrally följdes av en betydande rekyl var aktien vid årsslutet årets stora småbolagsvinnare med en kursökning om dryga 190 procent. Vidare rodde bolaget iland utlicensieringsavtal i miljardklassen och gick från 3000 till 6000 aktieägare.

Börshandlats samlade bedömning blir en stark köprekommendation får såväl A1M Pharmas aktie som nedanstående uniträtt.

Handeln i uniträtterna - Extra chans att förvärva en teckningsoption

Även om själva emissionen nu är avslutad pågår handeln med uniträtterna för fullt. Dessa kan ge investerare en extra möjlighet att snabbt dra nytta av det förväntat stora intresset för A1M Pharma. De aktuella uniträtterna benämns A1M Pharma AB BTU. Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på AktieTorget fram tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Villkor

A1M Pharmas emissionserbjudande innehåller förutom två aktier till kursen 5,5 kronor en så kallad teckningsoption. Denna option ger rätt att teckna en nyemitterad aktie till en kurs om 6 kronor per aktie under november 2015.

För fullständiga villkor besök Laika Consultings IR-portal för A1M Pharma.

Stor volatilitet innebär inte bara stor uppsida utan även hög risknivå

A1M Pharma är (liksom de flesta bioteknikaktier) en aktie som innebär hög risk för investeraren. Vi vill understryka att stora kursuppgångar också kan åtföljas av större nedrekyler. Under vissa perioder är handelsvolymerna tunna, vilket kan medföra att det blir trångt i dörren om många aktörer vill sälja samtidigt. Det kan alltså vara svårt att avyttra hela innehavet på en och samma gång. På samma sätt kan detta vändas till en fördel för den som tar hanterbara positioner och har råd att följa med i större kurssvängningar under några månaders tid. A1M Pharma är mycket volatil och en daglig range om 10 procent är inte ovanligt. Börshandlat rekommenderar investerare att noga överväga sin positionsstorlek i alla bioteknikplaceringar.

Fakta om A1M Pharma

Läkemedelsbolaget A1M Pharma handlas på Aktietorget. Företaget utvecklar unika behandlingsmetoder mot havandeskapsförgiftning och njurskador. Forskningen är baserad på det kroppsegna A1M-proteinet. Under april genomför bolaget en nyemission i syfte att möjliggöra en fortsatt hög utvecklingstakt i forskningsarbetet. Läkemedlet har potential att reducera sjukdomskostnader med miljardbelopp enbart i Europa och USA.

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431 - 47 17 00
E-post: info@sedermera.se

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med emissionen. Kommunikationsrådgivare var Laika Consulting AB.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...