Nyemission i TargetEveryOne för att finansiera ViaNett-förvärvet 

TargetEveryOne hjälper företag att bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Sweden (TEONE). Några av TargetEveryOnes kunder är Nespresso, Rädda Barnen, Norwegian, Glitter och Läkare utan gränser. Under november genomför TargetEveryOne en företrädesemission i syfte att finansiera förvärvet av en majoritetspost i det norska SMS-bolaget ViaNett. 

TargetEveryOnes tillväxtstrategi

– Vår kärna ligger i att hjälpa företag att bygga bättre kundrelationer med mobilen som grund. Vi har lärt oss mycket om hur vi kan hjälpa ett bilmärke att få in fler kunder i bilhallarna, hur ett serviceföretag mer effektivt hittar nya kunder och hur välgörenhetsorganisationer får givare som lämnat att återvända, berättar TargetEveryOnes VD Christoffer Andersson för Börshandlat.

– Det är tydligt att tiden till affärer varierar mycket och att det generellt går snabbare hos kunder som redan använder SMS och börjat nå sina kunder i mobilen. Med denna insikt under våren gick vi ett steg längre och förvärvade en majoritetspost om 57 procent i ViaNett AS, ett SMS-bolag med precis rätt potential i sin kundbas, säger Christoffer Andersson.

Affären slutfördes i september och köpeskillingen erlades genom kontant betalning och 25 procent av aktierna i TargetEveryOne. Affären har redan uppvisat flera synergieffekter, såsom ökad försäljning, högre värde för ViaNetts kunder och övertagande av nya kundaffärer från konkurrenter. De sammanlagda intäkterna, proforma, uppgick den 30 september 2015 till 124 MSEK.

TargetEveryOnes förvärv av ViaNett är ett led i den pågående konsolideringen av SMS-marknaden och som ett offensivt steg i att bygga kundbas och användande för TargetEveryOnes tjänst för mobilmarknadsföring.

– Vi såg tidigt möjligheten i marknaden, nu är vägen till att ta en ledande position tydlig, uppger VD Christoffer Andersson. Det första benet av denna strategi är att växa vår egen försäljning i och nära de områden och kunder vi har idag. Försäljningen sker direkt mot kund via etablerande av säljorganisationer i Sverige och Norge samt via upprättande av ett internationellt partnernätverk och onlineförsäljning. Det andra benet består av en förvärvsstrategi, där vi ska förvärva andra bolag i branschen med stor utvecklingspotential och som tillsammans kan skapa synergieffekter. ViaNett är ett led i förvärvsstrategin och formeln är enkel: Ta en mogen marknad som företags-sms med knappa marginaler och introducera TargetEveryOnes tilläggstjänster med hög marginal och differentiering, avslutar Christoffer Andersson.

Välkommen på investerarträffar inför emissionen

Nu genomförs en nyemission för att finansiera förvärvet av ViaNett om 15,7 miljoner kronor med företräde för befintliga aktieägare. Erbjudandet är öppet för allmänheten att teckna. Nyemissionen är till fullo garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Du anmäler din medverkan genom att klicka här.

Mer information om bolaget finner du genom att klicka här.

Emissionen i korthet

Teckningsperiod: 5 november- 19 november 2015
Företrädesemission: 15,7 MSEK, fullt garanterad av teckningsförbindelser och garanter
Teckningskurs: 5,01 SEK

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...