Karta och kompass i en djungel av strukturerade produkter

Cirka en halv miljon svenskar äger idag strukturerade produkter i någon form och den gruppen blir allt större för varje dag. I takt med att marknaden mognar ökar också utbudet, både i antal produkter och i termer av komplexitet. Bland investerare finns därför ett stort behov av en oberoende källa för granskning av de produkter som kommer ut på marknaden, menar Johan Tjeder, grundare av tjänsten Struktanalys.

Poängen med strukturerade produkter är att genom att kombinera olika värdepapper skapa egenskaper för totalportföljen som är önskvärda även om delar av portföljen inte går bra. Genom denna sammansättning erbjuder dessa placeringslösningar också möjligheter för investeraren att skapa positiv avkastning även vid en neutral och till viss del fallande marknad. Något som är svårt, för att inte säga omöjligt, med ett traditionellt sparande i aktier och fonder.

– Strukturerade produkter är egentligen både ett dåligt och samtidigt i viss mån beskrivande begrepp för vad det handlar om. Samtidigt låter det mer komplext än vad det ibland är. I viss mån kan man ju säga att en mer traditionell portfölj är ”strukturerad”. Den innehåller en del aktier, en del obligationer och lite annat smått och gott för att den totalt sett ska få vissa egenskaper som förvaltaren vill ha, säger Johan Tjeder, VD Struktanalys.

Ett stort behov att fylla

Oavsett om man som investerare väljer att se en strukturerad produkts sammansättning som något komplext och riskfyllt eller som en stor möjlighet att skapa diversifiering och forma en bättre totalportfölj, kan man inte frångå att branschen har saknat en oberoende källa för analys och jämförelse.

– På fondmarknaden har det länge funnits oberoende aktörer som har möjliggjort granskning av det stora utbudet. Ratingsajten Morningstar är ett bekant exempel. För strukturerade produkter har det vart desto svårare att finna en oberoende källa. Det är ett behov som vi nu kan tillgodose investeraren, berättar Johan.

Struktanalys ägs och drivs av Johan Tjeder, som har över 20 års erfarenhet från derivatmarknaden i olika former, bland annat som mäklare, trader, analytiker, förvaltare och utbildare. Struktanalys hjälper i första hand rådgivare med en oberoende analys av alla produkter som kommer ut på marknaden, men tjänsten kan också vara av intresse även för slutkunden.

– Över 1 500 nya strukturerade produkter skapas för den svenska marknaden varje år. Struktanalys sätter samman en oberoende rapport för var och en av dessa. Den innehåller för det första en rent kvalitativ sammanställning av produktens villkor samt en beskrivning av för- och nackdelar, underliggande samt om det är några specifika villkor som det är viktigt att tänka på innan man investerar, förklarar Johan.

Bättre beslutsunderlag för både rådgivare och kund

Generellt kan man säga att en strukturerad produkt alltid är en investering i en eller annan underliggande vara, exempelvis ett aktieindex. Vid en direktinvestering i index är risker och möjligheter relativt tydliga (om än svårbedömda). Om index går det upp med 5 procent tjänar du 5 procent, faller det 5 procent så förlorar du 5 procent. I en strukturerad produkt kan man säga att man tar samma underliggande men tillför några villkor, exempelvis kapitalskydd. Att tillföra villkor behöver följaktligen absolut inte vara negativt, däremot tillför det en grad av komplexitet som för en oinsatt kan vara svår att överblicka.

– Därför bygger den andra delen av rapporten på kvantitativ analys och visar på sannolikheten för olika utfall. Där görs en simulering av en stor mängd framtida utfall och dessa sammanfattas i enkla grafer. Sedan görs samma tester på historiska data så att det går att få en uppfattning om hur det hade gått om man hade investerat i produkten över tid. Sammantaget ger rapporten en rådgivare tillsammans med kund ett bättre beslutsunderlag vid en investering, menar Johan Tjeder.

Nedan kan du del av två fullständiga rapporter från Struktanalys:

Autocall USA Konsumtion Månad
Autocall Global Combo

Information

Struktanalys är en oberoende källa för information om strukturerade produkter. Tjänsten hjälper i första hand rådgivare med en oberoende analys av alla produkter som kommer ut på marknaden, men kan även fylla ett behov direkt för slutkund. Sammantaget ger tjänsten en rådgivare tillsammans med kund ett bättre beslutsunderlag vid en investering.

För mer information vänligen besök Struktanalys.se

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...