NeuroStock - spännande analyssajt om svensk Biotech

NeuroStock driver analyssajten neurostock.se som fokuserar på svenska bioteknik-bolag. På denna sida samlas analyser från olika aktörer kombinerat med aktuell information såsom videomaterial, PM och senaste nytt. NeuroStock är en mycket trevlig och informativ sajt som alla med intresse för investeringar i bioteknik-segmentet bör besöka. Börshandlat har i månadens intervju ställt ett antal frågor till NeuroStocks marknadschef Jonas Söderström.

Varför startar man en analyssajt om svensk biotech?

– Vi såg ett tomrum som behövde fyllas, helt enkelt. Bland aktieanalytiker generellt heter det ofta att biotech-bolag oavsett nisch, bransch, inriktning, konkurrens och kompetens i bästa fall är "en krydda i portföljen". Och i många fall stämmer det absolut, men vår poäng är att det inte alltid gör det. Vissa bolag bör lyftas fram som lysande undantag, men det krävs kunskap för att hitta dem. Man ska ha klart för sig att tröskeln för att sätta sig in i vetenskapliga och regulatoriska frågor inom biotech ofta är högre än motsvarande processer i många andra branscher. Där vill NeuroStock hjälpa till och öka möjligheten för våra läsare att hitta bolag som har en vettig chans att verkligen lyckas.

Vad har ni för erfarenhet av börsnoterade bolag inom biotech?

– Den samlade kompetensen i NeuroStocks team är hög, och utöver att ha analyserat aktier under många år har vi även tillgång till läkare, personer inom R&D, samt andra experter som vi konsulterar vid behov. I teamet finns hela spektrat av kunskaper som gör att vi kan gå från ax till limpa, från grundlig research och omvärldsbevakning till marknadsanalyser, analyser av affärsplaner, men också att kritiskt granska det underlag som bolagen förser marknaden med.

Vilka bolag följer ni i dagsläget?

– Vi har en uttalad strategi att följa och analysera enbart bolag som vi själva kan tänka oss att äga aktier i, bolag som vi ser att det finns en uppsida i både på kort och lång sikt. Just nu bevakar vi tre bolag som har gynnsamma riskprofiler visavi bolagsvärde och potential: A1M, Saniona och NeuroVive. Gemensamt för dem är att de ännu är förhållandevis okända för den breda marknaden. Ett av dem - NeuroVive - står förvisso ut lite med ca 6000 aktieägare men sett till marknadspotentialen och det faktum att man adresserar flera sjukdomstillstånd på globala marknader utan godkända behandlingsalternativ, är kännedomen om bolaget ändå relativt låg.

NeuroVive var vårt första analysobjekt och där vi har sett en fin uppgång under 2014, men det var också från en orimligt låg värdering. Bolaget startades efter en forskningsmässig slump vid Lunds universitet av grundaren och nuvarande forskningschefen Eskil Elmér, och efter 20 års forskning håller NeuroVive på att gå från utvecklingsbolag till ett lönsamt läkemedelsbolag. De har en bred portfolio med ett flertal projekt och läkemedelskandidater med blockbusterpotential i både preklinisk och pågående fas II- och fas III-studier och vi förväntar oss ett kommersiellt genombrott i minst en av deras läkemedelskandidater inom de närmaste åren. Vi ser också framför oss en intressant expansiv utvecklingsfas mot den asiatiska marknaden.

Vad gäller A1M och Saniona menar vi att även de uppfyller ett antal kriterier som gör dem högintressanta. NeuroStock.se bevakar och analyserar dem och prenumererar man på våra utskick får man veta mer om varför vi fokuserar på just dessa bolag.

Kommer ni att utöka bevakningen mot fler företag?

– Generellt gäller att om vi hittar andra intressanta bolag som vi anser vara tillräckligt attraktiva för att äga aktier i, är vi också benägna att ta steget och föra upp dem på agendan. NeuroStock är en fristående och oberoende aktör och vi utför i dagsläget inga uppdragsanalyser. Vi har fått propåer från ett antal läkemedelsutvecklare och bolag inom medtech, men vi kommer att meddela marknaden och tydligt redovisa om och när vi i så fall tar det steget.

Hur ser ni på potentialen för biotech i stort under 2015?

– Vi aktar oss gärna för svepande generaliseringar kring en hel bransch. Man bör alltid beakta enskildheter inom specifika bolag och momentum i specifika affärsprocesser. Man får inte göra det för lätt för sig, vilket man gör om man exempelvis enbart ser till ett bolags lönsamhet här och nu. Utvecklingsbolag visar av naturliga skäl sällan svarta siffror innan de har satt en produkt på marknaden. Det är vår uppgift att tränga djupare och göra träffsäkrare analyser baserat på det faktaunderlag vi har. Det finns fortfarande stora och bra affärer att göra på börsen, och vår förhoppning är att NeuroStock kan hjälpa svenska investerare en bit på vägen.

För mer information, besök www.neurostock.se.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...