Räntebomb i Schweiz slog hårt mot "viss kategori" av CFD-mäklare

Under den gångna januarimånaden kom det som har kallats en "räntebomb" från den Schweiziska centralbanken, SNB. Det som skedde var att man tog bort växelkurstaket på 1,20 schweizerfranc per euro. Detta kan även kallas att man tog bort "peggen" vars syfte har varit att motverka att den egna valutan blir för stark. SNB skall ha förlorat tillgångar i omfattningen 495 miljarder schweizerfranc när valutan släpptes fri. Börshandlat kan idag berätta att ett stort antal CFD-mäklare lidit enorma förluster till följd av valutasmällen. I vissa fall så till den grad att kundernas insatta medel hotas.

Senast några dagar innan beskedet kom tydliga indikationer på att växelkurstaket skulle lämnas oförändrat vilket bidrog till att det motsatta beskedet blev så pass chockartat. De nya budskapen kom alltså som en blixt från klar himmel och orsakade en massiv reaktion på valutamarknaden. Inte sedan den amerikanska centralbanken Federal Reserve för sju år sedan tog beslutet om nollränta har valutakurserna visat sådan dramatik som i januari månad 2015.

Schweizerfrancen stärktes på beskedet otroligt snabbt i storleksordningen 30-40 procent gentemot andra valutor vilket är minst sagt extremt. Betänk att valutor handlas i tio och - hundratusendelar mot varandra och att procentuella förändringar om 5-10 procent mellan olika valutor vanligtvis kräver en trend under flera månader. Betänk också att valutor hos många mäklare handlas med väldigt hög hävstång (så kallad leverage) där kapitalinsatsen bara är 0,5-1 % av positionens egentliga värde. Segmentet privata valutainvesterare och traders har givetvis påverkats av den extrema kursutvecklingen som gjorde vissa människor rika och andra utblottade när de inte bara förlorade hela sitt kapital utan även blev skyldiga sin mäklare pengar.

CHF/EUR: Massiv prisrörelse - se prisskalan

Flera CFD-mäklare gjorde enorma förluster på räntebeskedet

Flera CFD-mäklare råkade riktigt illa ut till följd av räntebeskedet. Börshandlat konstaterar att många av de aktörer som gång på gång varit i blåsväder för otillbörligt agerande mot kund denna gång själva föll offer för en skoningslös marknad. En viktig aspekt rörande CFD-mäklare som spekulerar mot sina egna kunder är den risk som uppstått för de kunder som de facto tjänat pengar på kursrörelsen. Om mäklaren inte får in de pengar som förlorande kunder blivit skyldiga är det ytterst osäkert huruvida dessa mäklare klarar av att betala ut vinsterna till de kunder som legat rätt positionerade och gjort enorma vinster. Börshandlat konstaterar att ett flertal av de mindre Cypernbaserade CFD-mäklarna ännu inte har offentliggjort hur de och deras kunder påverkats av det skedda. En inte allför vågad gissning är att många av dessa kommer att få stora problem när kunderna vill ta ut pengar från sina konton.

Den ryska mäklaren Alpari som vi själva ertappat med ohyggligt märkliga prissättningar gentemot retailkunder gick kort efter räntebeskedet i konkurs. Den tidigare (för otillbörligt agerande mot kunder) bötfällda mäklaren FXCM förlorade mångmiljardbelopp och rasade 90 % på börsen innan aktien handelsstoppades. Mäklaren som var nära att svepas bort helt av valutasmällen tvingades för att överleva ta in nödlån till villkor som ger långivarna rätt till större delen av bolaget i händelse av försäljning.

Även danska SAXO BANK gjorde i samband med räntebeskedet en enorm förlust om 107 miljoner dollar. Bolaget riskerar dessutom enorma belopp i de stämningshot som nyhetsbyrån Bloomberg skriver om.

I fallet SAXO BANK ska bolaget enligt bl.a. Bloomberg ha gått in och justerat kundernas avslutsnivåer i efterhand i syfte att begränsa mäklarens egna förluster. Om detta påstående äger sin sanning fördömer Börshandlat agerandet som extremt oetiskt vilket många av SAXO:s kunder naturligtvis håller med om. Vi har inte sett det sista av den historien eftersom stämningshot nu tornar upp sig som mörka moln över den danska gigantmäklaren. Börshandlat vill dock påtala att vi aldrig själva ertappat SAXO med spekulation mot kund oavsett hur felaktigt vi menar att agerandet i denna fråga är


ETP:er

ETP-marknaden fungerade generellt bra under denna extrema situation även om en del emittenter fick problem med priskvoteringen tillfälligtvis. Den springande punkten för ETP:er är att man kan välja market maker, och mäklaren själv är inte nödvändigtvis en egen market maker. Våra svenska nätmäklare agerar aldrig market makers och har därför inget incitament att prissättningen ska gå åt något håll. Kunden handlar med marknaden och inte med sin mäklare. Det gör samtidigt att risken att ha sina pengar hos dessa mäklare blir mångfalt mindre. I takt med att instrument med allt högre hävstång blir vanligare ökar vikten av att välja en mäklare som i sig själv innebär så liten risk som möjligt. Flera emittenter som Börshandlat varit i kontakt med har under lång tid avstått från att ens emittera instrument i CHF eftersom risken har bedömts som för hög eftersom det varit känt att valutan varit riggad eller "peggad". Man har helt enkelt förutsett detta extrema scenario som många andra valt att kalla en "black swahn".

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...