Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner tagit utvecklingen av enkla men effektiva handelsstrategier till en ny nivå med Fusion MultiStrategy. 

Fusion MultiStrategy har fått sitt namn från kombinationen av flera handelsstrategier som samverkar till en gemensam summasignal som används för att bestämma aktuell exponering i marknaden. I sitt grundutförande baseras Fusion på de båda algoritmerna Coda och Legato, också tillgängliga som enskilda handelsstrategier. Fusion är dock modifierad för att hantera positionsbyten på ett effektivt sätt där två algoritmer används parallellt. Fördelen med att kombinera flera algoritmer som arbetar i olika tidsperspektiv och enligt olika analysvillkor blir förbättrad riskspridning och jämnare avkastning, men till priset av fler positionsbyten. Fusion MultiStrategy justerar sin position i genomsnitt 3-4 ggr i veckan. Coda-algoritmen använder veckocykler som analysmetod, medan Legato-algoritmen använder månads- och årscykler. Därmed gör Fusion en sammanlagd analys i tre olika placeringshorisonter och adderar ihop de statistiska övertagen till en summa som bestämmer den slutliga positionen. En volatilitetsanalys görs för att bestämma vilka av de båda delalgoritmernas signaler som ska ingå i Fusions slutliga exponering. I oroliga perioder på börsen används både Coda och Legato-signalerna med 50% viktning vardera. När volatiliteten är mindre används endast Legato-signalerna med 100% viktning. Det leder till något färre positionsbyten, något som är logiskt när börsen rör sig mindre per dag i genomsnitt.

Hur fungerar det?

Fusion handlar OMXS30 fiktivt på ett lokalt testkonto i AutoTrader, och kan lägga skarpa order i de ETPer (Exchange Traded Product) du valt ut själv. Lämpliga instrument är tex Bull- och Bear-certifikat eller minifutures. De två algoritmerna har 50% viktning av den totala positionen. Exempelvis, om Coda signalerar "Long" och Legato signalerar "Exit" får vi en total position som är 50% Long av tilldelat insatsbelopp. Om båda algoritmerna samtidigt positionerar sig "Long" får vi en summa på 100% av tilldelad insats. Om den ena algoritmen ligger "Long" och den andra "Short" tar signalerna ut varandra och vi får en 0-position, dvs ingen exponering i marknaden. Vid en Long-signal läggs order tex på ett utvalt Bull-certifikat, och för en Short-order (blankning) läggs istället order på ett Bear-certifikat. Det gör det möjligt för Fusion att gå med vinst även när börsen faller.

Klicka för större bild

Bilden visar exempel på positioneringar som Fusion gör delvis baserade på genomsnittliga månadscykler, veckocykler samt årsmönster. Gula markeringar representerar köptransaktioner och blå visar sälj/blankningstillfällen. Blå kurva visar månadscykeln baserad på de fem föregående månadernas genomsnitt.

Fusion MultiStrategy är gratis i AutoTrader Bas och har helt öppen källkod så att vem som helst kan modifiera strategin efter egna önskemål. Det går också utmärkt att simulera Fusion i AutoTrader Pro. Nedan syns simulerad avkastning utan hävstång för perioden 2003 - april 2016. Vi har använt återinvestering av kapital. För en mer fullständig resultatredovisning hänvisar vi till Autostocks webbplats via länken nedan.

Läs mer om Fusion och ladda ner till din Autotrader

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...