ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade produkter. Med ETP-skolan vill vi därför sprida lite ljus över hur de vanligaste instrumenten fungerar. Det lönar sig att läsa på lite om instrumenten och hur de fungerar! Bull och Bear-certifikat är kanske det mest populära sättet att handla olika tillgångar med utväxling idag. I den här artikeln belyser vi de vanligaste fällorna många går i när man handlar Bull och Bear-certifikat.

Bull och Bear-certifikat, eller ETNer som de egentligen kallas (Exchange Traded Notes) är kanske det mest populära sättet att handla olika tillgångar med utväxling idag. "Bull" står för "tjurmarknad", dvs uppåtgående trend medan Bear står för "björnmarknad", fallande trend. Den stora skillnaden mellan certifikat och minifutures är den dagliga hävstången. I övrigt fungerar instrumenten på ett snarlikt sätt. Så här fungera daglig hävstång:

Exempel:

Vi väljer ett Bull-certifikat med daglig hävstång 2 ggr eftersom vi tror att underliggande tillgång kommer stiga närmaste dagarna. Det kan vara tex en aktie, ett index eller en råvara. I vårt exempel väljer vi en aktie:

Vi kan alltså istället för att köpa Volvo-aktier för 100 000 kr välja ett Bull-certifikat (om vi tror att aktien ska stiga) för en mindre summa, tex 33000 kr. Om vi väljer 3 ggr hävstång på certifikatet kommer vi att ha totalt 99 000 kr i marknaden, men vår risk är begränsad till de 33 000 kr vi köpt certifikatet för. På det viset har vi använt hävstång för att reducera risken. Vi kan också köpa samma Bull-certifikat för hela beloppet på 100 000 kr och därmed få en effektiv exponering i marknaden för 3 ggr så mycket, dvs 300 000 kr. I det fallet har vi alltså ökat risken men även avkastningsmöjligheterna. Bear-certifikat fungerar på samma sätt men har en kursutveckling som är omvänd mot aktien, dvs ett Bear-certifikat stiger när den underliggande tillgången faller.

Att tänka på när man handlar certifikat

Det viktiga att tänka på när man handlar certifikat med daglig hävstång är den sk avbränningseffekten som beskrivs nedan. Den gör att certifikat normalt inte är lämpade för positioner med lång placeringshorisont. I det fallet är minifutures nästan alltid ett bättre val eftersom priset rör sig linjärt med den underliggande tillgången. Daglig hävstång gör att det är omöjligt att säga vad certifikatet kommer att kosta i framtiden även om underliggande tillgång skulle stå i samma pris som idag. Med minifutures går det alltid att förutsäga priset vid ett visst pris på den underliggande tillgången.

Avbränningseffekt

Till höger ser vi ett exempel på Volvo-aktien och ett Bull-certifikat med 2 ggr daglig hävstång.
När Volvo stiger 1% räknat från stängningskurs igår stiger certifikatet 2%.Vi ser att efter några dagar blir inte utväxlingen exakt 2 ggr längre eftersom de dagar då aktien faller orsakar ett dubbelt så stort fall hos certifikatet.
Den effektiva utväxlingen efter 5 dagar blev i det här fallet 12,22 dividerat med 6,25 = 1,96 ggr. Det här fenomenet kallas ofta för avbränningseffekt och är något man måste vara noga med att ta hänsyn till när man väljer instrument för sin placering.
Effekten blir större ju högre hävstång certifikatet har och ju mer volatil marknaden är.
Man kan också få en positiv ränta-på-ränta-effekt av den dagliga hävstången ifall aktien trendar starkt uppåt.

Nedan ser vi ett annat exempel på avbränningseffekten. I det här fallet är det ett Bull-certifikat med 10 ggr hävstång för OMXS30-terminen. Översta delen av diagrammet visar OMXS30 och undre delen visar certifikatet under samma tidsperiod. OMXS30-index har stigit med 4,35% under perioden medan certifikatet stigit med ca 28%. Den effektiva hävstången har alltså varit drygt 6 ggr under perioden, istället för den dagliga hävstången på 10 ggr. Observera att det här är ett exempel på en positionering som Bull-certifikat med så hög hävstång inte är avsedd för, utan mer för att demonstrera avbränningseffekten i praktiken.

Omsättning och likviditet

Går det alltid att köpa och sälja ett certifikat? Ja, det går alltid att handla. Däremot kan omsättningen vara låg i många certifikat. Ett vanligt missförstånd är att låg omsättningen innebär att man inte alltid kan handla instrumentet. Det stämmer inte. Emittenten fungerar som market maker och ställer både köppris och säljpris med en tillräcklig likviditet. Man handlar alltså nästan alltid med emittenten både när man köper och säljer ett certifikat. Enda tillfället det inte går att handla är om emittenten har tekniska problem.

 Certifikat kan handlas i ISK och KF  Observera avbränningseffekten/ränta-på-  ränta
 Du kan både öka och minska risk med  certifikat  Certifikat är "open end" - de har inget  slutdatum
 Du kan frigöra kapital med certifikat  Man vet alltid aktuell hävstång med  certifikat
 Du kan exponera dig både "Bull" och  "Bear"  Endast lämpliga för kortsiktig handel
 Du kan inte bli skyldig pengar med  certifikat  Autotrader kan handla certifikat  automatiskt      

Utbildningsmaterial och att hitta rätt certifikat

Det stora antalet certifikat som finns att handla gör att det kan kännas svårt att hitta i början. Ett tips är att gå till respektive emittents hemsida. Där finns bra sökmotorer där man kan välja bland underliggande tillgång och sortera fram certifikat med den hävstång man tänkt sig. När man väl hittat rätt går det snabbt att lägga upp instrumentet i Autotrader om man vill studera grafen och ansluta någon form av automatisk bevakning.

Hos emittenterna hittar du också prospekt för varje instrument, samt mer utförligt utbildningsmaterial. Vi rekommenderar starkt att du läser genom detta noga innan handel.

Disclaimer:
Börshandlat tar inget ansvar för handel med finansiella instrument. All handel med hävstångsprodukter innebär risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Studera alltid varje instruments prospekt noggrant innan handel.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...