A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som tillför bolaget 43,7 miljoner kronor. Teckningsperioden är 19 maj – 2 juni. Pengarna kommer att användas för att skala upp läkemedelstillverkningen och är ett steg på vägen mot kliniska studier inom havandeskapsförgiftning. Börshandlat passar på att ställa några frågor till bolaget VD, Tomas Eriksson.

1) Vad gör A1M Pharma och vari ligger er unikhet?

Vi utvecklar en behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning, en allvarlig sjukdom som drabbar omkring 10 miljoner kvinnor varje år. Cirka 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år, och sjukdomen ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Idag finns ingen behandling att tillgå utöver att förlösa barnet. Det gör att det medicinska behovet är mycket stort, och därmed även den finansiella potentialen med betydande kostnadsbesparingar för vården.

Vidare arbetar vi även med en behandling för akuta njurskador som ett komplement, vilket också är ett område med stora medicinska behov i samband med bland annat omfattande kirurgiska ingrepp och transplantationer.

Vår läkemedelskandidat är baserad på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M), vilket är en viktig del i kroppens egna försvar mot bland annat skadliga ämnen som frigörs vid oxidativ stress. Det gör oss unika och innebär dessutom en riskreducerande fördel då substanser med naturligt ursprung har en större sannolikhet att tolereras av kroppen.

2) Ni genomför just nu en nyemission för att ta viktiga steg från Pre klinisk fas till FAS 1. Kan du kort berätta hur detta kommer att gå till?

Vi är inne i en mycket intensiv fas där vi bland annat jobbar med processutveckling och uppskalning av vår tillverkningsprocess i enlighet med de myndighetskrav som finns. Detta genomförs tillsammans med en ledande europeisk kontraktstillverkare som har lång erfarenhet av liknande utvecklingsprocesser.

Vidare genomför vi ett antal prekliniska säkerhets- och toxicitetsstudier av det slag som krävs innan vi kan gå till myndigheterna och be om tillstånd för att få genomföra en fas I-studie. Vi har även träffat Läkemedelsverket för att säkerställa oss om att vårt upplägg ser bra ut. Det är mycket viktigt att göra ett gediget arbete i det här stadiet då det förbättrar vårt underlag vid utformning av vårt kliniska program samtidigt som vi har bättre möjligheter att svara på regulatoriska frågor som kan uppkomma under resans gång.

För den som vill veta mer i detalj om våra olika utvecklingsprojekt finns både information och en överskådlig tidsplan på vår hemsida.

3) Hur länge beräknar ni att emissionslikviden kommer att räcka?

Vi kommer framförallt att använda emissionslikviden till att skala upp vår tillverkningsprocess samt till de prekliniska studier som jag nämnde i mitt tidigare svar. Dessutom kommer vi att arbeta vidare med vårt diagnostiska projekt för havandeskapsförgiftning och projektet för akut njurskada. Vi beräknar att kapitalet från emissionen kommer att räcka till första kvartalet 2017.

4) En viktig faktor eller händelse som enligt oss fått alldeles för lite uppmärksamhet i media och bland investerarkollektivet är samarbetet med CSL. Kan du kort berätta om vad detta innebär och dess potential?

Jag tycker det är ett oerhört starkt kvitto på att vi håller på med något intressant när ett globalt bioteknikbolag med 14 000 anställda och mångmiljardomsättning vill samarbeta med oss.

Eftersom de plasmaproteiner som CSL bidrar med i samarbetet främst fungerar som en del av kroppens skydd mot skadliga föreningar ute i blodet, medan A1M har sin främsta styrka ute i kroppens vävnader, finns det god potential att utveckla kraftfulla kombinationsmöjligheter.

Samarbetet öppnar därför många nya möjligheter för oss, både inom våra befintliga utvecklingsområden men även inom ytterligare potentiella tillämpningar. Det blir mycket spännande att se hur det kommer att utvecklas.

5) Avslutningsvis, varför är den pågående emissionen ett bra läge att bli delägare i A1M Pharma?

I mina ögon är det ett attraktivt erbjudande som gör det möjligt att investera i ett bolag i ett intensivt utvecklingsskede med stor framtida uppvärderingspotential till en fördelaktig kurs.

Om vi lyckas med utvecklingen inom vår huvudindikation finns möjlighet att förbättra hälsan för miljontals kvinnor och barn, och det är en betydande medicinskt och finansiell potential som både forskare, samarbetspartners, investerare och media börjar bli allt mer medvetna om.

Vi har även satsat mycket resurser på att förstärka bolagets ledning under det senaste året, och jag är övertygad om att vi har det som krävs för att skapa stora värden i bolaget till gagn för våra aktieägare.

Mer om A1M Pharma

Klicka här för att läsa Börshandlats senaste analys

Klicka här för att besöka bolagets emissionssida

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...