Analys: Positiva analyser och utsikter för A1M Pharma

Börshandlat har inför 2015 rekryterat nya medarbetare med kompetens och mångårig erfarenhet inom framförallt fundamenta och bolagsvärdering. Vi kan därigenom presentera vår första fundamentala småbolagsanalys vilken belyser Lundabolaget A1M Pharma. Börshandlat menar att detta är ett mycket spännande företag som alla med intresse för småbolags-investeringar bör titta närmare på. Inte minst den tydliga relationen med förra årets stora kursraket NeuroVive Pharmaceutical bidrar till att höja intresset för A1M Pharma.

A1M Pharma, noterat på marknadsplatsen Aktietorget vill kommersialisera upptäckten att det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin har en utmärkt förmåga att motverka fria radikaler och oxidativ stress – ett spännande och banbrytande fynd som potentiellt skulle kunna revolutionera behandlingen av ett stort antal sjukdomsindikationer. Inledningsvis är siktet inställt på havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd där det idag saknas farmakologisk behandling och som globalt årligen drabbar omkring 8,5 miljoner kvinnor.

Potentialen inom enbart förstavalet är alltså stor, i synnerhet då bolaget även kan bli en framstående spelare inom diagnostik via utvecklandet av en testmetod som tidigt upptäckter sjukdomen. Dessutom tangerarA1M Pharma NeuroVive Pharmaceuticals ämnesområde – mitokondriella läkemedel – en ”het” inriktning som ifjol medverkade till att branschkollegan blev en av årets absoluta börsraketer.

Positiva analyser från Börshandlat och Small Cap

Under fjolåret släppte det välrenommerade analyshuset Small Cap en analys av A1M Pharma, en analys som utmynnade i köprekommendation. Denna analys finns att ladda ned på A1M Pharmas hemsida via följande länk.

Börshandlat har i januari 2015 släppt sin första analys av A1M Pharma. Vi anser att aktien vid nuvarande kursnivå erbjuder en attraktiv ingångsnivå och att börsvärdet på ca 100 miljoner kronor i framtiden kan komma att bli avsevärt högre. Även Börshandlats analys avslutas med en köprekommendation.

Klicka här för att ladda ned Börshandlats analys

A1M-aktien laddar för större kursrörelse?

Set ur ett tekniskt perspektiv, det vill säga genom studier av A1M Pharmas börskurs och handelsvolymer kan bolaget inte beskrivas som annat än extremt intressant. Vi menar att fördelen mellan att kombinera fundamental analys med studier av det som de facto sker på marknaden är ett oslagbart koncept. Till syvende och sist är det, oavsett om man agerar på teknisk eller fundamental analys, för de allra flesta priset på börsen som gör att man köper eller säljer en aktie.

I fallet A1M Pharma kan vi genom en tillbakablick till inledningen av 2014 tydligt se att aktien gått från en illikvid fas präglad av tunn handel vilket tar sig i utryck av ett slagigt veckodiagram där vissa veckor helt saknade omsättning. Denna bild blir ännu tydligare i ett dagsdiagram där antalet dagar utan handel bara för ett år sedan var många. Som så många andra småbolagsaktier har A1M Pharma tagit det avgörande steget in i likviditetsfasen. Detta är en fas som uppstår när alltfler investerare får upp ögonen för bolaget/aktien och börjar ta positioner i densamma. Liknande mönster har vi tidigare upplevt i småbolagsraketer såsom 203 Web Group och Neurovive.

I juni månad fick vi se den första riktiga hastighetsimpulsen, ett fenomen som uppstår till följd av kraftigt ökat köpintresse. Det är också efter en sådan impuls som de finansiella medierna och analyshusen vanligtvis börjar bevaka och följa bolaget närmare. Resultatet blir att börskursen börjar uppvisa trendande faser och efterhand även börjar ladda inför en större mer långsiktig kursrörelse. Av allt att döma befinner sig A1M Pharma just nu i detta läge vilket även ur ett tekniskt perspektiv gör nuvarande handelsintervall mellan 4.00-5,50 kronor till en högintressant ingångsnivå.

Hög volatilitet innebär hög risknivå och stor uppsida

A1M Pharma har ännu inte nått de riktigt höga handelsvolymerna vilket kan medföra att det blir trångt i dörren om många aktörer vill sälja samtidigt. Det kan alltså vara svårt att avyttra hela innehavet på en och samma gång. Aktien måste därför sägas ha en hög risknivå. På samma sätt kan detta vändas till en fördel för den som tar hanterbara positioner och har råd att följa med i större kurssvängningar under några månaders tid. A1M Pharma är mycket volatil och en daglig range om 10 % är inte ovanligt. Detta innebär att kursen i händelse av etablerad upptrend har en uppsida på hundratals procent. Det är viktigt att påpeka att denna betraktelse av volatilitetsläget måste särskiljas från vår fundamentala analys av bolaget.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...