NeuroVive utvecklar produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador

Färsk analys ser över 100 % uppsida för NeuroVives aktie

Efter en korrektion på nedsidan under den gångna hösten ackumuleras NeuroVives börskurs norrut igen. På två månader har aktien rusat med ca 50 %, detta efter en trendvändning i oktober månad. Börshandlat kan idag rapportera om två färska analyser som indikerar fortsatt uppsida för NeuroVive på 12-24 månaders sikt. Analyshuset Alpha Deal Group går i det senaste numret av Investerarbrevet ut stenhårt och flaggar för en uppsida på mer än 100 % från nuvarande kursnivå!

Small Cap-bolaget NeuroVive Pharmaceuticals har under 2014 varit en av Stockholmsbörsens hetaste småbolagsaktier. I januari genomfördes en minst sagt lyckad emission som tillförde kassan dryga 111 miljoner kronor. I de finansiella medierna kunde vi läsa om börsrekord efter att emissionen övertecknats med hela 270 procent(!). Flera starka lead investors, däribland stjärnförvaltaren Rhenman & Partners, valde att investera via emissionen.

Efterfrågan på NeuroVive-aktier tog emellertid inte slut med emissionen. Från mitten av januari fram till den 8:e augusti var bolaget en av börsens riktiga raketer. Detta med en kursuppgång om närmare 400 % till rekordnoteringen 82 kronor. Efter en korrektion på nedsidan under den gångna hösten ackumulerar nu börskursen igen. Från oktoberbottnen vid 40,60 kr har vi under en två månaders period fått se en kursökning med närmare 50 %. Bakom det stora intresset för aktien ligger framförallt ett värdefullt internationell utlicensieringsavtal.

Stockpicker fortsätter att imponeras av företagets förmåga att skapa värde

"Under det tredje kvartalet nådde NeuroVive Pharmaceutical en viktig historisk milstolpe tack vare det globala utlicensieringsavtal som slöts omfattande läkemedelskandidaten NVP018 för behandling av kronisk hepatit B. Efter att ha fört diskussioner med bland annat sex av de tio största läkemedelsjättarna föll valet av licenstagare på det lilla amerikanska bioteknikbolaget OnCoreBioPharma."

Med dessa ord inleds Stockpickers senaste analys av NeuroVive. Sedan 2013 genomför man uppdragsanalyser av företaget, detta på kvartalsbasis. Analytikern Kim Dahlström har sedan start men framförallt sedan den lyckade emissionen i januari 2014 varit odelat positiv till bolaget. Vid flera tillfällen har Stockpicker rekommenderat köp av aktien, en rekommendation som investerarna inte haft anledning att ångra.

Nyligen släpptes Q3-analysen där man fokuserar på effekterna av NeuroVives senaste utlicensieringsavtal. Slutsatsen är att Stockpicker fortsätter att imponeras av företagets förmåga att skapa värde och att man ånyo rekommenderade köp av aktien.*

Klicka här för Stockpickers senaste analys

Alpha Deal Group värderar NeuroVives aktie till 121 kronor

I onsdags släpptes decembernumret av Laika Consultings publikation Investerabrevet. I samband med detta fick vi ta del av analyshuset Alpha Deal Groups syn på NeuroVive. Analysen som är genomförd den 10:e november utmynnar i en riktkurs betydligt högre än nuvarande kursnivå. När analysen släpptes handlades NeuroVive för 50,75 kronor/aktie. Alpha Deal Groups riktkurs sattes till 121 kronor/aktie på 12-24 månaders siktvilket vid denna tidpunkt innebar att man såg en uppsida med hela 138 %.

Läs hela artikeln i Investerarbrevet

Börshandlat kommenterar

Intresset för NeuroVives aktie är och förblir mycket stort. Företaget imponerar med rätt tagna strategiska beslut och med samarbeten som bygger stor framtida potential. Vi vill mena att köparna redan nu har siktet inställt på årstoppen vid 82 kronor vilket gör NeuroVive till en spännande krydda i en aktieportfölj. Vi tror på fortsatt tillväxt och blir ingalunda förvånade om NeuroVive i framtiden återfinns på en större börslista än Nasdaq OMX Small Cap.

* Sedan Stockpickers senaste analys har börskursen utvecklats positivt vilket bör tagas i beaktande när analysen läses.

Fakta om NeuroVive Pharmaceuticals

Neurovive Pharmaceutical utvecklar produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador. Företaget bedriver forskning och utveckling av mitokondrie-skyddande läkemedel. Teknikplattformen för läkemedelsutvecklingen utgörs primärt av cyklosporin-A samt molekyler med annan kemisk struktur, som fungerar mitokondrieskyddande genom att hämma enzymer av typen cyklofiliner.

Källa: Investerarbrevet

Hemsida: www.neurovive.se

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...