NeuroVive - Fortsatt positiva framtidsutsikter trots negativt besked från pågående fas III-studie 

Läkemedelsbolaget NeuroVive gick i början av juni ut med ett pressmeddelande om att det primära effektmåttet för en pågående fas III-studie med läkemedelskandidaten CicloMulsion® för behandling av reperfusionsskada efter hjärtinfarkt och ballongsprängning inte uppnåtts. Företagets vd Mikael Brönnegård är dock fortsatt positiv inför det fullständiga resultatet från studien som väntas under det tredje kvartalet och den fortsatta utvecklingen av bolagets breda projektportfölj. 

Enligt Börshandlats fundamentala analys kombinerat med vår unika volatilitetsvärdering menar vi att måndagens kursnedgång inte kan betecknas som annat än en överreaktion från en överraskad marknad. Det ironiska i det negativa beskedet gällande fas III-studien är att NeuroVive ett par dagar senare är en mer köpvärd aktie än den var för tre dagar sedan. Återhämtningen har börjat och efter sin senaste botten har börskursen nu klättrat med dryga 70 procent!

NeuroVive Pharmaceutical är noterat på Stockholmsbörsen och är världsledande när det gäller att utveckla olika läkemedel som behandlar sjukdomstillstånd på cellnivå genom att skydda eller stimulera de energiproducerande mitokondrierna. Detta är ett forskningsområde som växer kraftigt och drar till sig allt mer intresse från såväl större läkemedelsbolag och hälsovårdssektorn som investerare, vilket tydligt underströks i slutet av maj då NeuroVive tecknade ett samarbete gällande Sydkorea med den franska läkemedelsjätten Sanofi.

Företaget har en bred utvecklingsportfölj som omfattar projekt inom hjärt- och kärlsjukdomar, akuta organskador, traumatisk hjärnskada samt substanser för hjärncellsskada vid stroke och cellskydd och energireglering vid mitokondriella sjukdomar. Dessutom har en läkemedelskandidat licensierats ut till kanadensiska Tekmira för utveckling av en behandling mot Hepatit B.

Bolagets läkemedelskandidat CicloMulsion® har kommit längst i den kliniska utvecklingen och utvärderas för närvarande i en pågående fas III-studie för behandling efter hjärtinfarkt (CIRCUS), och i en fas II-studie för akut njurskada (CiPRICS). Dessutom pågår en fas II-studie med läkemedelskandidaten NeuroSTAT® för behandling av traumatiska hjärnskador.

Fullständiga fas III-resultat väntas under tredje kvartalet I början av juni presenterades ett initialt så kallat topline-resultat från den pågående fas III-studien med CicloMulsion® som visade att studiens primära effektmått utifrån en ettårsuppföljning av patienterna inte hade uppnåtts. Bolagets vd Mikael Brönnegård är dock fortsatt positiv då de fullständiga resultaten från studien ännu inte är sammanställda. Dessa väntas under det tredje kvartalet i år.

– Även om studien inte uppnådde sitt primära effektmått så kommer den fullständiga analysen av ettårsresultatet att ge oss mer information om vilka patienter som kan ha haft nytta av behandlingen med CicloMulsion®. De fullständiga resultaten kommer att hjälpa oss definiera nästa steg i utvecklingen och kommersialiseringen av CicloMulsion®. CIRCUS-studien är initierad av en välkänd forskargrupp i Lyon och vi kommer att fortsätta samarbetet med huvudansvarig prövare för att utvärdera de fullständiga resultaten av ettårsstudien allteftersom de görs tillgängliga, säger Mikael Brönnegård. Han betonar även att bolaget har en stark tilltro till utvecklingsplattformen som bygger på omfattande positiva resultat från tidigare studier.

Det ironiska i det negativa beskedet gällande fas III-studien är att NeuroVive ett par dagar senare är en mer köpvärd aktie än den var för tre dagar sedan. Återhämtningen har börjat och efter sin senaste botten har börskursen nu klättrat med dryga 70 procent!

– Det finns en massiv preklinisk dokumentation som har visat att cyklosporin-A (den verksamma substansen i CicloMulsion®) har effekt på så kallade reperfusionsskador efter genomgången hjärtinfarkt. Många djurmodeller för reperfusionsskada har bekräftat konceptet och dessutom var den tidigare fas II-studien positiv. Ett negativt topline-resultat från en klinisk studie kan inte rucka på den vetenskapliga, prekliniska och kliniska basen av data som föreligger. Stark internationell expansion NeuroVive har under det senaste året bedrivit en stark internationell expansion. I februari etablerades ett dotterbolag i Taiwan inför en eventuell framtida börsnotering, och i samband med detta tog dotterbolaget in drygt 3 miljoner USD i en första finansieringsrunda. Bolaget har även etablerat ett dotterbolag i Frankrike som ett led i ett samarbete med Hospices Civils de Lyon (HCL). Under 2015 har NeuroVive dessutom tagit in kapital från välrenommerade europeiska och amerikanska institutionella investerare. Den internationella satsningen kommer att fortsätta och företagets vd ser framåt med stor tillförsikt.

– Vi är övertygade om potentialen i bolagets breda forsknings- och utvecklingsplattform inklusive våra cyklofilinhämmare såsom CicloMulsion®. CicloMulsion® är en av flertalet produkter och projekt som befinner sig i klinisk och preklinisk fas. Vårt pågående kliniska program, inklusive fas II-studierna CiPRICS och CHIC, tillsammans med en stark forsknings- och utvecklingspipeline kommer att stödja NeuroVives fortsatta tillväxt, säger Mikael Brönnegård.

Börshandlat kommenterar

Överreaktioner på börsen är en del av vår vardag och i en volatil, tillika riskfylld, bransch som biotech/läkemedel blir detta fenomen givetvis mer påtagligt än i andra sektorer. NeuroVives börskurs föll stenhårt (som mest - 65 procent) på den negativa nyheten gällande Fas III men redan dagen därpå vände kursen upp med besked.

Av allt att döma har NeuroVive etablerat en botten på en nivå där värderingen av aktien är ytterst attraktiv för den långsiktige och riskvillige investeraren. Från måndagens lägsta kurs på 16,60 kronor har NeuroVive i skrivande stund avancerat dryga 70 procent.

Fotnot: denna artikel har producerats i samarbete med Investerarbrevet och fragment/citat från Mikael Brönnegård är hämtade från denna publikation.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...