Nyemission i A1M Pharma - Börshandlat ser köpläge efter en tacksam rekylfas

Läkemedelsbolaget A1M Pharma utvecklar unika behandlingsmetoder mot havandeskapsförgiftning och njurskador. Forskningen är baserad på ett kroppseget protein. Under april genomför bolaget en nyemission i syfte att möjliggöra en fortsatt hög utvecklingstakt i forskningsarbetet. Läkemedlet har potential att reducera sjukdomskostnader med miljardbelopp enbart i Europa och USA. 

A1M Pharmas prekliniska utveckling går enligt plan och de första försöken på människor väntas ske inom 1-2 år.

– När det gäller att ta fram ett läkemedel för behandlingen av sjukdomen är tidsramen istället på mellan fem till sju år, berättar företagets VD Tomas Eriksson.

A1M Pharma har samtidigt fokus på njurskador, ett område som forskningsmässigt ligger nära havandeskapsförgiftning.

– Njurskador är svårbehandlade idag. Inom området tror jag att vi med vårt protein kan ha en behandling framtagen även där inom fem till sju år. Lyckas vi med detta kommer genomslaget att bli stort i en rad länder, förklarar vd Tomas Eriksson.

Stor global marknad

A1M Pharma är så pass långt fram i sin forskning att de inom kort kommer att ta det avgörande steget att testa proteinet på människor. Det är dock svårt att göra en exakt värdering av marknaden för botemedel mot havandeskapsförgiftning. Anledningen är att det idag inte finns någon fungerande behandling annat än att förlösa mamman.

– Vi vet att det globala behovet av nya diagnostik- och behandlingsmetoder inom havandeskapsförgiftning är mycket stort. Fler än åtta miljoner kvinnor drabbas årligen. Marknaden för njurskador är också betydande. Bara i USA uppgår den till 6,3 miljarder USD, säger vd Tomas Eriksson.

Emissionserbjudande för nya och befintliga aktieägare

För att kunna upprätthålla en fortsatt hög utvecklingstakt genomför A1M Pharma en nyemission med teckningsperiod den 15-29:e april. En fulltecknad emission tillför bolaget initialt 29 MSEK, med möjlighet till ytterligare tillskott på 15,8 MSEK via teckningsoptioner. A1M Pharma har redan erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om cirka 88 procent av emissionsvolymen. Erbjudandet riktar sig till både befintliga och nya aktieägare.

Teknisk analys

A1M etablerade under perioden februari-mars en stark upptrend vars ackumulation indikerar att nya trendfaser i nordlig riktning är att vänta. Efter det kursrekord som sattes vid 10,75 kronor den 4:e mars har en naturlig rekyl infunnit sig. Vi ser, i vanlig ordning, att kursen backar tillbaka lite extra på emissionsbeskedet, ett mönster vi också såg i kursraketen NeuroVive under fjolåret (resan uppåt blev därefter hundratals procent).

En intressant observation är att nedgången inte har skett under några tunga säljvolymer. Snarare ser vi att en majoritet av aktieägarna väljer att behålla sina aktier inför en förväntat lyckad emission. Vi fortsätter att navigera efter 12-13 följt av 15-16 kronor som ett kursmål för A1M detta år.

Börshandlat kommenterar

Börshandlat publicerade för en tid sedan en första fundamental analys av A1M Pharma. Slutsatsen var att företaget i framtiden skulle komma att värderas avsevärt högre än de knappa 250 miljoner som börsen värderade bolaget till i början av mars. Vidare menade vi att A1M ur ett tekniskt analysperspektiv befann sig i en upptrend som än så länge bara lämnat startgroparna. Efter denna analys fick vi se vårt första kursmål på 10 kronor passeras samt ett nytt kursrekord sättas vid 10,75 kronor.

Efter beskedet om förestående emission har A1M:s starka börstrend inte oväntat tagit en paus. I väntan på mer information och att handeln med teckningsrätterna skall inledas har aktien fallit tillbaka till sin bas vid 7,0-7,50 kronor. Läget bedöms nu vara mycket tacksamt eftersom potentialen i aktien är många gånger risken.

Med förbehållet att A1M (liksom övriga forskningsbolag) kommer att vara volatil och därmed en riskfylld investering flaggar vi för ett attraktivt köpläge. Alla möjligheter att komma in i aktien inom intervallet 6,60/8,0 kronor bör utnyttjas av den riskvillige investeraren med intresse för bioteknik. Detta inte minst då man i egenskap av aktieägare fram till och med den 5:e april kommer att tilldelas teckningsrätter med rejäl rabatt mot idag rådande börskurs.

Läs mer och beställ prospektet på www.irportalen.se/a1m

Emissionen i korthet

Teckningstid
15 april - 29 april 2015

Teckningskurs
5,50 kr per aktie

Emissionsvolym
29 MSEK + möjlighet till ytterligare 15,8 MSEK via teckningsoptioner.

Teckningsförbindelser och garantiteckning
Emissionen är garanterad upp till cirka 88 procent av emissionsvolymen.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...