SANIONA – Full fart mot gigantisk marknad

Detta reportage handlar om Saniona, ett synnerligen spännande bolag noterat på Aktietorget. Aktien har, fram till den allmänna rekylen i biotekniksegmentet, varit en av årets riktiga kursraketer. Med sitt forskarteam av absoluta världsklass bedriver Saniona utveckling och forskning med fokus på läkemedel i det centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlind­ring. Detta är en inriktning mot jonkanalerna som är en unik proteinklass som styr nerver, muskler och är centrala för kroppens olika funktioner.

I januari 2015 genomförde Saniona en nyemission som blev kraftigt övertecknad. Detta är alltid en stark signal som brukar leda till betydande uppvärderingar på medellång till lång sikt. Detta är precis vad som har skett med Sanionas börskurs under årets första sex månader. Aktien har varit en riktig kursraket och har sedan årsskiftet avancerat med nästan 140 procent. Detta trots de senaste veckornas rekyl för bioteknikbolagen.

År 2012 köpte grundarna av Saniona ut större delar av forskningen inom NeuroSearch, där Saniona har sina rötter. I detta utköp ingick en betydande portfölj av forsknings- och läkemedelsprojekt i preklinisk fas och klinisk fas-1 samt över 15.000 kemiska substanser med ett tillhörande generiskt bibliotek. Med 15 läkemedelsprojekt i sin portfölj bedriver man egna projekt och har även väletablerade samarbeten med några av de absolut största aktörerna på läkemedelsmarknaden såsom Pfizer, Janssen och Ataxion. Dessa samarbeten är en kvalitetsstämpel av forskningen samt möjliggör att Saniona kan få löpande betalningar i form av licenser eller andra typer av milstolpar.

Framgång efter framgång

2014 präglades av ett högt tempo och man skördade framgång efter framgång. Exempelvis visade nya forskningsresultat att Sanionas Nikotinrecep¬tor-modulator potentiellt kan användas för ny behandling av demens och smärta. Under fjärde kvartalet förlängde man även samarbetet med Ataxion och 0,8 miljoner USD erhölls i form av en milstolpsbetalning. Man ingick också avtal med Syngene gällande preklinisk utveckling av AN363 där goda effektdata presenterades sedan vid konferensen i Suzhou, Kina. Efter årets utgång genomfördes en riktad företrädesemission som blev kraftigt övertecknad och tillförde bolaget 24,3 miljoner SEK.

Flera projekt med dignitet

För att skrapa lite på ytan gällande några projekt kan nämnas AN363 och Tesofensine. Utvecklingen av AN363 har gått snabbare än väntat med målet att initiera kliniska fas-1 studier redan under fjärde kvartalet 2015. AN363 är ett första smärtlindrande läkemedel i sin klass och har stor potential att bli förstahandsvalet för smärtlindring för patienter som lider av neuropatisk smärta och inte svarar på annan behandling.

Tesofensine fokuserar på de två största globala hälsoproblemen som är fetma samt typ-2 diabetes vilket är en gigantisk marknad. Här har Tesofen¬sine i kliniska fas 2-försök visat sig vara mest effektiva av alla godkända läkemedel och en kraftig och dosberoende viktminskning har skett på över¬viktiga personer.

Tesofensine tolererades väl av människor, dock ökade blodtrycket och hjärtfrekvensen något vid terapeutiska doser av tesofensine. Grundat på en ny patentansökan planerar Saniona nu att profilera en kombinationsprodukt bestående av tesofensine och metoprolol med syfte att sänka såväl puls som blodtryck. Ett annat projekt som tar fart är läkemedelskandidaten NS2359. Så sent som i förra veckan beviljades University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC) rätten att utföra en klinisk fas 2-studie av NS2359 för behandling av kokainberoende, som är ett allvarligt folkhälsoproblem.

NS2359 interagerar med återupptagsställena för dopamin, noradrenalin och serotonin, men på ett annat sätt än kokain och har visat lovande resultat i prekliniska och kliniska studier för kokainberoende. NS2359 representerar ett nytt och lovande läkemedel för behandling av kokainberoende. TRC har för avsikt att ansöka om offentlig finansiering för detta och Saniona behåller alla kommersiella rättigheter.

Stor marknad – stora möjligheter

Med sin breda läkemedelsportfölj inom jonkanalavhängiga sjukdomar är Sanionas målsättning att fortsätta driva verksamheten till låga driftskostna¬der och med hög intensitet. Precis som i fallen med Pfizer och Ataxion vill man i tidig forskningsfas hitta partners som är villiga att dela kostnader och därmed också risk. I bolagets ledning finns en genuin kompetens och nätverk som byggts upp de senaste 20-25 åren och har gedigen erfarenhet att fortsätta bygga denna typ av samarbeten. Marknaden är riktigt stor och enligt en global strategisk affärsrapport beräknas världsmarknaden för jonkanal-modulatorer under 2018 att över¬skrida 21 miljarder USD*.

För att vara ett bioteknikbolag har Saniona, jämfört med flera andra bolag i biotekniksegmentet, en bredare portfölj. Företaget står och faller därmed inte på samma sätt på ett enda forskningsprojekt. Man ska dock vara medveten om att risken är hög precis som i de flesta andra bioteknikbolag. Aktien har utvecklats väl och man förbere¬der nu för ett listbyte till Nasdaq OMX.

Ett förväntat starkt nyhetsflöde i kombination med listbytet gör att vi bedömer Saniona som en spännande aktie på såväl kort som lång sikt. Sani¬onas ledning och styrelse har ett stort ägande i bolaget, vilket också stärker vår tro. Vi ställer oss även positiva till affärsmodellen med stora samarbetspartners som delar risk samt kostnader.

Sanionas aktie handlas i dagsläget på Aktietorget under kortnamnet SANION.

* Business Wire; May 24, 2013

Läs Börshandlats senaste artikel om Saniona

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...