Absolutavkastning i en skakig marknad

I över 5 års tid har vi placerare kunnat rida en behagligt stigande börstrend. Efter en initial sättning visar börserna åter styrka, men högre priser innebär också att det börjar bli svårare att matcha potential med risk. I dagens artikel ser Johan och Jens över några alternativa placeringar som inte bara ger avkastning i en stigande marknad, utan också möjlighet till absolut avkastning även vid en neutral/svagt fallande börs.

Den senaste månadens sättning och sen lika snabba återhämtning kom sannolikt som ett välbehövligt ”wake up-call” för många placerare. För tillfället tycks köpare åter vara i kontroll i världens börsindex och investerarna verkar ha återfått lugnet. Vi kan dock märka en väsentlig skillnad hos både kunder och i börsforum/medier - fler och fler börjar få svårt att motivera en investerings potential mot de risker som finns. Vi menar, marknaden har trots allt stigit i över 5 år och även om det mycket väl kan fortsätta högre, känns inte risk/reward:en för aktier och index riktigt lika bra längre.

Absolut avkastning

Vi har därför börjat ”scanna” marknaden efter intressanta placeringar där man kan skapa avkastning vid en fortsatt börsuppgång, men samtidigt ha god marginal på nedsidan. Att dessutom ha möjlighet till positiv avkastning, även vid en neutral och svagt negativ marknad, gör inte det hela mindre aktuellt. Där börjar begreppet absolut avkastning göra sig rätt.

Nedan kan vi presentera två strukturerade produkter som vi anser ger en motiverad risk/reward för rådande marknadsläge och som också har fördelen att du konstant kan ”låsa hem” vinster i form av månatliga kupongutbetalningar. Detta för dig som har en positiv grundsyn för den amerikanska och/eller svenska aktiemarknaden, men vill gardera dig mot en överlag mer stökig börs.

Johan Pettersson & Jens Bernholtz
Svensk Kapitalförvaltning

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Kursskyddad kupong

0,8 % avkastning (indikativt) per månad oavsett hur börsen går

Placeringen passar en investerare med en relativt positiv grundsyn på den amerikanska marknaden utan förväntningar på kraftiga uppgångar. Du föredrar en god möjlighet till fast avkastning, med visst utrymme för nedgångar, framför att följa aktiemarknadens eventuella uppgångar fullt ut.

Placeringen är kopplad till de fyra aktierna, Best Buy, Whirlpool, Abercrombie & Fitch och JC Penny. Möjlighet finns till en fast avkastning som kan betalas ut månadsvis.

Kort om produkten

  • Hög årlig avkastning på sammanlagt 9,6 % indikativt – oberoende av kursutvecklingen på underliggande.
  • Ingen kupongbarriär. Placeringen kvalificerar sig för avkastning varje månad oberoende av utveckling av underliggande aktier.
  • Månadvis kursfallsskyddad kupong om 0,8 % procent (indikativt) - gör att investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.
  • Sista teckningsdatum 8 december 2014

Fullständig information och villkor hittar du i produktbroschyren.

Certifikat Autocall Svenska Bolag Månadsvis

Högre månatlig kupong men ingen garanti

Placeringen passar en investerare med en relativt positiv grundsyn på den svenska aktiemarknaden, utan förväntningar på kraftiga börsuppgångar. Investeraren föredrar en god möjlighet till fast avkastning, med ett visst utrymme för nedgångar, framför att följa aktiemarknadens eventuella uppgångar fullt ut.

Placeringen är kopplad till de fyra aktierna, AstraZeneca, Electrolux B, Fortum och Swedish Match. Möjlighet finns till en fast avkastning som kan betalas ut månadsvis.

Kort om produkten

  • Möjlighet till hög årlig avkastning på sammanlagt 14,4% indikativt – även i en i viss mån nedåtgående marknad.
  • Kupongbarriär på 60 %. Placeringens underliggande aktier kan gå ned 40 % och placeringen kvalificerar ändå för avkastning.
  • Månadvis kupong om 1,2 % procent (indikativt) om samtliga aktier håller sig över 80 % av startkurserna (du erhåller alltså positiv avkastning om aktierna totalt inte har backat mer än -20 % vid varje månadsvis mätning). Investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

Fullständig information och villkor hittar du i produktbroschyren.

Information & kontakt

Vi, Johan och Jens från Svensk Kapitalförvaltning, arbetar dagligen nära marknaden och har specialiserat oss inom området strukturerade produkter. Tillsammans med Börshandlat kommer vi guida er genom denna djungel av placeringar – med fokus på både möjligheter och risk.

Vid intresse av att lära Dig mer eller frågor av något slag – tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal där vi kan berätta mer om vad vi kan göra för Dig och Dina placeringar!

Registrera dina uppgifter för mer info och kommande utskick genom att klicka här, eller kontakt oss direkt.

E-post: info@svenskkapitalforvaltning.se

Johan Pettersson
Tele: 0736 - 55 92 06
Jens Bernholtz
Tele: 0705 - 66 19 75
Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...