Så får du högränta i lågränteklimatet

Riksbankens jakt på nollränta har vart förödande för räntesparandet. Det är i dagsläget svårt att ta sig över 2 procent om man som kund kräver insättningsgaranti och vägrar binda upp sitt kapital. Många söker högre avkastning, men vill samtidigt inte kliva upp för högt på riskstegen. Börshandlat har alternativen för den riskskygge som inte längre nöjer sig med dagens låga bankräntor.

– Nollräntan försvårar avkastningsmöjligheterna och investerare söker sig, med all rätt, mot andra sparformer som kan skapa högre avkastning. Men det krävs rätt instrument för att lyckas, menar Johan Petterson och Jens Bernholtz på Svensk Kapitalförvaltning och delar med sig av sin syn på sparprodukter för den riskskygge placeraren som inte länge nöjer sig med dagens låga bankräntor.

Strukturerade produkter uppfattas av många som svåra sparprodukter, men komplexitet behöver absolut inte vara negativt, utan kan tvärtom skapa möjligheter där ”traditionella” sparformer inte räcker till. Det kräver dock en större förståelse, varför de flesta investerar tar hjälp av en oberoende rådgivare.

– Börserna tuffar på upp i bra fart vilket skapar goda möjligheter till avkastning, vid direktinvestering i aktier och fonder såväl som i strukturerade placeringar med exponering mot dessa regioner. Det råder det inget tvivel om. Men en del aktörer kanske tycker att kurserna nu känns väl höga och dessutom söker komplement till traditionellt räntesparande. Där börjar fördelarna med strukturerade produkter bli väldigt klara, menar Johan Pettersson.

Strukturerade produkter som komplement till både aktier och räntesparande

Genom att styra samman villkoren från olika tillgångsslag, vanligtvis en obligation och en eller flera optioner, kan strukturerade produkter i många fall avsevärt minska risken för totalportföljen. Genom att mixa produkter med de egenskaper som man eftersträvar är det enklare att skapa en bättre överblick för sitt sparande. Strukturerade produkter kan både komplettera sparande i aktier och fonder, men också anpassas för att söka lågriskalternativ med kapitalskydd och/eller helt eller delvis garanterad avkastning.

– Nedan finner ni två strukturerade produkter med relativt begränsad risk och med garanterad avkastning oavsett utveckling på underliggande. Den senare erbjuder dessutom möjlighet till långt högre avkastning om underliggande index utvecklas år rätt håll. Risken är självklart högre än för ett sparkonto skyddat av insättningsgarantin. Vi tycker dock att produkterna väl speglar de möjligheter som finns för en generellt riskskygg aktör som kan tänka sig att kliva upp något på riskskalan för möjligheten till högre avkastning, säger Jens Bernholtz.

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Kursskyddad kupong

0,8 procent avkastning (indikativt) per månad oavsett hur börsen går

Placeringen passar en investerare med en relativt positiv grundsyn på den amerikanska marknaden utan förväntningar på kraftiga uppgångar. Produkten kan ses som ett något mer riskfyllt komplement till vanligt räntesparande och är lättbegriplig i sin struktur. Du prioriterar en jämn avkastningsprofil, med visst utrymme för nedgångar, framför full exponering mot eventuella uppgångar.

Fullständig information och villkor hittar du i produktbroschyren.

Autocall Utvecklade Marknader Combo & Kursfallsskyddad kupong

Garanterade avkastning om lägst 3 procent med möjlighet till högre utväxling

En placering som passar dig med en relativt positiv grundsyn på utvecklade marknader utan förväntningar på kraftiga uppgångar. Placeringen har en struktur som erbjuder en trygg bas med möjlighet till högre avkastning om marknaderna utvecklas åt rätt håll.

Produkten kan ses som en motsvarighet till en mixad portfölj med både räntebärande och exponering mot aktiemarknaden. Den har sammantaget något högre risk (och även möjlighet till avkastning) än det ovanstående förslaget.

Fullständig information och villkor hittar du i produktbroschyren.

Information & kontakt

Svensk Kapitalförvaltning är ett private banking-bolag med mångårig erfarenhet inom strukturerade produkter. Johan Pettersson och Jens Bernholtz arbetar dagligen nära marknaden och finns till ditt förfogande för att reda ut komplicerade begrepp, forma en konkret investeringsplan och välja de mest attraktiva produkterna på marknaden.

Intresseanmälan:

Registrera dig för mer information och fler intressanta placeringar genom att klicka här, eller kontakta Johan och Jens direkt via:

E-post: info@svenskkapitalforvaltning.se

Johan Pettersson
Tele: 0736 - 55 92 06
Jens Bernholtz
Tele: 0705 - 66 19 75
Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...