100 ggr pengarna sedan 1987 - superenkel strategi!

Vi följer upp förra numrets enormt uppskattade OMXS30-analys och tittar den här gången även på nedgångsperioderna under de senaste 29 åren. Hur kan vi utnyttja dessa för att tjäna pengar? 

Många ställer sig frågan i dessa oroliga börstider. Faktum är att möjligheterna för vanliga småsparare har heller aldrig varit bättre att kunna utnyttja även nedåtgående börsrörelser för att stärka sin portfölj. Under 2015 har ett redan stort utbud av börshandlade produkter, sk ETPer (Exchange Traded Products), ökat dramatiskt och vi börjar även se fina tecken på att medvetenheten om dessa instrument och deras möjligheter börjar öka. Numera går det också att handla ETPer courtagefritt, vilket naturligtvis hjälper till att driva utvecklingen mot en modernare börshandel. Upp eller ned spelar mindre roll för placeraren, det finns i princip alltid instrument att handla för att tillgodogöra sig möjligheten i varje marknadssituation.

Förra numrets OMXS30-analys baserades på samband vi funnit mellan volatilitet och upp- resp nedgångsfaser på börsen. Vi använde en egenutvecklad volatilitetsindikator som på ett enkelt sätt visar hur nervös börsen är och vad vi skulle kunna förvänta oss för kursutveckling som en följd. Den här gången lägger vi till ännu ett statistiskt mycket starkt instrument, årscykler. Vi har berört ämne tidigare, men får många frågor om cykler och när man bör gå in och ur osv. Av den anledningen går vi idag igenom ett sätt att utnyttja genomsnittliga datum där marknaden brukar vända upp eller ned. Som pricken över i:et hittar vi ett effektivt sätt att mångdubbla portföljens avkastning på några års sikt genom att hitta de bästa tillfällena att blanka index.

Analysens grundstenar
En ofta använd indikator, som dessutom är väldigt effektiv, är det som brukar kallas årsmedelvärde. Det är i princip 12-perioders glidande medelvärde på stängningskurserna för resp månad. I diagrammet nedan ser vi OMXS30-utvecklingen från 1986 fram till nu med 12-månaders medelvärde. I det här perspektivet syns nedgångsperioderna väldigt tydligt, och det framstår som glasklart när man bör gå ur marknaden. Till det har vi även lagt in en gråfärgad kurva som representerar det årliga genomsnittet för de 18 föregående åren lagda ovanpå varandra. Det gör det enkelt att se årssvängningar som förekommer hela tiden, och en mycket effektiv signal att komma in och ur marknaden är att köpa när den grå kurvan är på väg att bottna och sälja när den är på väg att toppa. Det återkommande svängningsförloppet gör det enkelt att hitta nästa vändpunkt och finns som färdig indikator i AutoTrader. I programmet går det också att förskjuta kurvan in i framtiden x dagar för att enklare se var nästa vändpunkt hamnar tidsmässigt.

Grundfilosofin för vår handelsstrategi blir alltså att köpa det datum då genomsnittskurvan vänder upp och sälja när den vänder ned. Vi tar i det här skedet ingen hänsyn till om månadsstängningarna sker på ovansidan eller undersidan av årsmedelvärdet. Om vi simulerar handel enligt dessa förutsättningar får vi resultat enligt följande:

Portföljstorlek vid start 1987: 100 000 kr
Avkastning 2659283.49 kr 11.50% på 28 affärer
Innehav 24 st med vinst 3089779.00 kr 15.05%
Innehav 4 st med förlust -430495.53 kr -16.57%

Av de 28 affärerna har endast 4 gått med förlust, vilket tydligt bevisar den starka statistiska fördelen att följa den genomsnittliga årssvängningen. Genomsnittsaffären har gett 11,5% vinst. Courtage är inte medräknat eftersom det numera går att handla index courtagefritt via någon av de ETPer som finns. Det skulle vara intressant att på något sätt definiera vad det är som sker i marknaden under nedgångsperioderna. En närmare titt på ett av tillfällena då månadsstängningarna sker under årsmedel är i samband med IT-kraschen, inzoomad i diagrammet nedan. Vi har markerat säljtillfällen med rött och köptillfällen med gult, både i kursgrafen för index samt Predictive Average-kurvan i grått. Under nedgångsperioden kan vi alltså som bäst förvänta oss nollavkastning mellan de genomsnittliga köp- och säljdatumen, tom något under noll. Det betyder två saker: 

  • det lönar sig inte speciellt mycket att isolera bort köpsignaler under dessa perioder eftersom de är väldigt få
  • om det blir statistiskt noll för köp under en stark nedgångsperiod måste det innebära att det finns en stor potential att tjäna pengar på en blankad position


Vi kan prova att införa ett villkor i vår strategi som säger att istället för att bara stänga den köpta positionen tillåter vi den istället säljas dubbelt upp och därmed exponera oss lika mycket negativt mot index, en blankning helt enkelt. Detta tillåts endast då senaste månaden stängt under årsmedelvärdet. I alla andra fall säljs bara positionen till noll så att vi ligger utanför marknaden till nästa köpsignal. Resultatet vid en simulering blir då enligt följande:

Portföljstorlek vid start 1987: 100 000 kr
(vi köper eller blankar index utan hävstång för hela portföljvärdet vid signal, dvs full återinvestering.)
Avkastning 10030843.74 kr 12.92% på 34 affärer
Av dessa blankat 6 st med avkastning 1777308.33 kr  20.38%
Innehav 24 st med vinst 9142859.82 kr 14.42% 
Innehav 4 st med förlust -889324.70 kr -16.07%
Blankning 5 st med vinst 2016503.13 kr 32.05%
Blankning 1 st med förlust -239194.80 kr -9.84%


Vi har nu 34 affärer istället för 28 och vi ser att 5 av de 6 blankningarna gick med vinst, i genomsnitt 20,4%. Det blir en mycket dramatisk skillnad på slutvinsten på hela 10 miljoner kr, hela 100 ggr pengarna sedan 1987! Det kan tyckas omöjligt men är faktiskt sant, inte så mycket pga av blankningarnas egen vinst utan för att ränta-på-ränta-effekten gör att alla efterföljande affärer blir bättre tack vare större insats. Nedan visar vi de båda simuleringarna i varsin graf, och här ser vi hur equity-kurvan i violett skiljer mellan körningarna. Simulering har gjorts i AutoTrader Pro med EOD-data från NasdaqOMX utan animering påslagen, dvs signal kl 17:28 på fullbordade dagsstaplar.


Den här handelsstrategin är i princip identisk med den som används i Crescendo-portföljen, och kommer inom kort att bli tillgänglig som gratismodell i AutoTrader Bas. 
Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...