OMXS30 i nedtrend - här är de viktiga nivåerna att bevaka

Omvärldsanalysen är i dagsläget ungefär så negativ som den kan bli med tanke på Kinaoro och rasande börser i USA och Europa. OMXS30 har under augusti, i linje med de ledande Europamarknaderna, fallit hårt och etablerat negativ trend. Viktiga medelvärdesstöd är forcerade och sentimentsanalysen är starkt negativ då samtliga branscher visar svaghet. Börshandlat ger dig idag en färsk Teknisk analys av OMXS30.

Omvärldsanalysen är i dagsläget ungefär så negativ som den kan bli med tanke på Kinaoro och rasande börser i USA och Europa. Vidare har vi i samband med skiftet augusti till september åter vänt ned efter en kort upprekyl och index handlas nu i en nedgångsfas i linje med den negativa trend som visas i diagrammet ovan. De viktiga topparna handlas i fallande mönster och index ligger långt under sitt 200-dagars medelvärde, vår skiljelinje mellan långsiktig upp- respektive nedtrend.

Hur pass djup nedgången nu blir beror ofrånkomligen till stor del på omvärldsfaktorer. Skulle Kina visa tecken på att situationen är hanterbar och ledande världsindex börja återhämta förlorad mark kommer OMXS30 att följa efter, svårare är det inte. Håll därför i detta läge hård koll på just omvärldsfaktorerna dagligen.

Tekniska nivåer på kort sikt

1510 punkter är senaste viktiga pivottopp och om indexkursen vänder upp ovanför denna nivå talar det mesta för en tids återhämtning. Detta då scenariot innebär en högre botten följt av en garanterat högre topp. Just nu pekar sentimentet emellertid i motsatt riktning och följaktligen blir senaste botten den nivå som hamnar i fokus nedåt. Denna återfinns vid 1405. Stöd finns därefter vid 1380 -1390.

Tekniska nivåer på lång sikt

För att få fram långsiktigt viktiga nivåer drar vi Fibonacci-linjer från rekordnoteringen från maj vid 1720 ned till septemberbottnen år 2011 vilken finns vid 833 punkters-nivån. Vi ser då att OMXS30 brutit ner under 23,6 procents rekylnivå och kan vara på väg mot 38,2 procents-nivån som finns vid 1380. Skulle indexkursen dyka ner under 1380 öppnar sig en fallhöjd mot 1250-1280. Skulle nedtrenden fortsätta till 1280 har halva den upptrend som ägt rum mellan 2011-2015 korrigerats.

Sammanfattningsvis

OMXS30 befinner sig i starkt fallande trend på medellång till kort sikt och kan under september mycket väl fortsätta söderut. Vi är vaksamma på alla tendenser till vändningar uppåt vilket endast kan triggas av positiva omvärldsbesked. Just nu bör strategin vara att fokusera på handel i BEAR-certifikat eller Minishort alternativt blanka aktier med god omsättning. Att köpa är att försöka fånga en fallande kniv vilket ofta leder till betydande finansiell skada och förluster. Fokus ligger nu på ränteläget i USA och framförallt på utvecklingen i Kina.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...