Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmänhet och strategiutveckling i synnerhet. De tidigare utgåvorna av Månadsbrevet där vi analyserat volatilitet som verktyg, årscykler och arbetat fram kompletta handels- och placeringsstrategier har blivit mycket uppskattade och efterfrågade. Vi fortsätter på temat och bjuder i detta nummer på en komplett algoritm för swing-trading baserad på veckodagsanomalier.

Vi har denna gång valt att fördjupa oss i veckocykler - finns det någon speciell veckodag som är bättre än övriga, lönar det sig att ligga i marknaden över helgen osv. Kan man verkligen slå index bara genom att handla på rätt dag i veckan? Ja, nästan i alla fall. Med ett par mycket enkla villkor som komplement går det utmärkt att utklassa index över tid!

Dag för dag

En enkel simulering i AutoTrader Pro ger snabbt svar på vad genomsnittsavkastningen blir när man tex köper en fredag vid stängning för att sälja vid samma tidpunkt på måndagen. Vi har utgått från att positionen köps vid stängning och säljs vid stängning dagen efter. Perioden vi tittat på sträcker sig från 1996 till nu, dvs gott och väl 20 år.

Tabellen nedan visar körningarnas resultat för den dag då positionen säljs.

Måndag
Avkastning 453.93 kr 0.05% på 977 affärer
Innehav 547 st med vinst 5154.26 kr 1.01%
Innehav 430 st med förlust -4700.33 kr -1.14%

Tisdag
Avkastning 173.05 kr 0.02% på 984 affärer
Innehav 526 st med vinst 6646.33 kr 1.38%
Innehav 458 st med förlust -6473.28 kr -1.47%

Onsdag
Avkastning -80.00 kr -0.01% på 1023 affärer
Innehav 529 st med vinst 5350.54 kr 1.08%
Innehav 494 st med förlust -5430.54 kr -1.16%

Torsdag
Avkastning 193.22 kr 0.02% på 1006 affärer
Innehav 525 st med vinst 5521.89 kr 1.11%
Innehav 481 st med förlust -5328.67 kr -1.16%

Fredag
Avkastning 724.88 kr 0.08% på 973 affärer
Innehav 520 st med vinst 5186.61 kr 1.02%
Innehav 453 st med förlust -4461.73 kr -1.03%

När vi tittar på enskilda börsdagar så verkar alltså fredagar och måndagar vara de bästa sett till avkastning över dagen. Tisdagar har också positiv avkastning men är näst sämst i veckan medan onsdagar är den klart sämsta med en negativ avkastning räknar från tisdag stängning över de senaste 20 åren. Men, och här kommer det viktiga - vi ska ju inte handla enskilda dagar utan försöka hitta veckans bästa tidpunkt att gå in och ur. Ett enkelt resonemang kan då vara att utgå från att köp på onsdag kväll följt av sälj på måndagen eller tisdagen efter borde ge det mesta av veckan i genomsnitt. Det stämmer också när vi endast handlar på veckodagar. Simulerar vi villkoren köp på onsdag kväll och sälj på måndag får vi följande resultat:

Avkastning 1320.21 kr 0.14% på 1005 affärer
Innehav 559 st med vinst 11118.54 kr 2.07%
Innehav 446 st med förlust -9798.33 kr -2.31%

Avkastningsgrafen ser då ut enligt följande:

Alltså, en positiv avkastning med i genomsnitt 0,14% men en mycket ojämn avkastning som varierar i takt med de långa trenderna på marknaden. Vi har fler vinstaffärer än förluster vilket är bra. Man kan också se det som att vi har fångat 1320 punkter medan börsen stigit ca 985 punkter under samma period, dessutom genom att bara ligga i marknaden 3/5 av tiden. Men, en avkastning på endast 0,14% per trade går inte att räkna hem i praktiken med kostnader för courtage och slippage, alltså handel på marknadens köp- och säljkurser. Vi behöver hitta ännu ett sätt att öka vårt statistiska övertag. Nästa steg i vår strategi kan vara att leta efter dagar då index verkligen stänger upp eller ned för att hjälpa till att bestämma tidpunkten för köp resp sälj. Dessutom har vi ju en direkt negativ avkastning från måndag till onsdag som vi kan utnyttja för att bygga en blankningsfunktion i strategin.

Ett bra sätt att skapa extra statistiskt övertag är ofta att jämföra dagens stängningskurs med igår och förrgår. Vi kan testa det genom att lägga till villkor som säger att kursen ska vara lägre än både igår och förrgår för att vi ska få köpa. På samma sätt gör vi tvärtom med säljsignalen, om vi inte får en högre kurs kan det vara lika bra att vänta till tex måndag (eller vilken dag vi väljer) då positionen ev ska stängas i vilket fall som helst. En fördel med villkoren blir också att vi kan bredda tidpunkten i veckan där köp resp sälj sker eftersom vi vet att vi handlar "billigare" än de två senaste dagarna samt säljer "dyrare". Varje affär som görs får alltså en procentuellt bättre avkastning, vilket är precis vad vi är ute efter. Om vi tex tillåter köp tisdag till torsdag och sälj vilken dag som helst som stänger högre än de två föregående dagarna, alternativt sälj på måndag, så får vi följande resultat:

Avkastning 2314.61 kr 0.34% på 727 affärer
Innehav 508 st med vinst 6336.80 kr 1.33%
Innehav 219 st med förlust -4022.19 kr -1.98%

Avkastningsgrafen ser ut så här:

Nu börjar det likna ett riktigt tradingsystem, vi har fått en genomsnittsvinst på 0,34% per affär, samtidigt har antalet affärer minskat något eftersom vi ställer logiskt högre krav för att få signal. Avkastningsgrafen ser också mycket jämnare ut med en hyggligt rakt stigande equity-kurva, men den "kroknar" under börsens fallande perioder. Vi har dock ännu inte infört logik för att blanka, och det kan bli vårt nästa steg. Det första vi ska ha i åtanke är att börsen för det mesta är stigande.

Blanka index vid börsnedgångar

Med dagens enormt starka utbud av effektiva ETPer (Exchange Traded Products) är det extra attraktivt och faktiskt enkelt att exponera sig "kort" mot index och därmed få goda chanser till positiv avkastning även när börsen faller.

Det är statistiskt ogynnsamt att blanka i uppåtgående marknad, och därför börjar vi med att skapa ett villkor för att endast gå "kort" i fallande börs. Ett enkelt test kan vara om kursen är under ett långt glidande medelvärde. I vårt system har vi använt 150-dagars medel.

Aldrig blanka på en onsdag

Vi har också sett ovan att den sämsta dagen i veckan och oftast "billigaste" tidpunkten är onsdag. Den dagen kan vi därmed utgå ifrån inte är något bra blankningstillfälle, och vi väljer att spärra bort den med ett till villkor. För att få samma statistiskt förbättrade signal som köpsignalerna ovan kan vi använda samma logik och endast blanka om dagen stänger högre än de två föregående dagarna. Någon signal för att gå ur blankning behövs inte eftersom vi redan har en köpsignal som slår till när vi fått en bevisat gynnsam tidpunkt i veckan. Vi kopplar in vår blankningssignal och får följande simulerade resultat:

Avkastning 3638.78 kr 0.50% på 786 affärer
Av dessa blankat 158 st med avkastning 1334.98 kr 0.95%
Innehav 442 st med vinst 5745.57 kr 1.39%
Innehav 186 st med förlust -3441.77 kr -1.94%
Blankning 106 st med vinst 3212.29 kr 3.33%
Blankning 52 st med förlust -1877.31 kr -4.19%

Avkastningsgrafen ser då ut enligt följande:

Genomsnittsvinsten är nu runt 0,5% per affär, fullt tillräckligt för att vi ska kunna tillgodogöra oss bra avkastning även under skarpa förhållanden där vi måste ta hänsyn till slippage, courtage och inte minst det faktum att nästan alla ETPer har OMS30-terminen som underliggande tillgång snarare än själva index. Det blir en väsentlig skillnad om man arbetar med låga genomsnittsvinster på kanske 2 punkter eller mindre per affär. Men med villkoren ovan når vi åtminstone det dubbla, runt 4 punkter netto per affär.

Interaktion mellan Long- och Short-sida

Nu när vi har två strategier som handlar får vi också effekter av interaktion. Det inträffar nästan alltid vid strategiutveckling. Vår simulerad köpsignal med exit på måndagar eller tisdagar påverkas tex av att en blanksignal ofta triggas under samma dagar. Därför är det vktigt att simulera hela handelsstrategin med alla komponenter inkopplade samtidigt för att få ett bra grepp om hur den beter sig under olika förhållanden. För Coda´s del visade det sig tex att bästa dagen att stänga Long-positioner inte länge blev tisdagar, utan fredagar - sannolikt eftersom de mönster av veckosvängningar som inträffar under blankperioder skiljer sig från de under stabila uppgångsfaser.

Vikten av att simulera på realistiskt data

Den helt färdiga strategin är något ytterligare optimerad och simuleringen har gjorts med sekunddata istället för som ovan (EOD-data) för att erhålla en så exakt animering av verkligheten som möjligt. Generellt är EOD-data fullt tillräckligt när man utarbetar en ny handelsstrategi och provar olika villkor. Däremot är en mer exakt simulering helt nödvändig när man ska verifiera sina resultat. Man måste alltid ta hänsyn till köp- och säljkurser, courtage, slippage, och framför allt undvika att basera sina resultat på fiktiv handel i börsens stängnings-call. Det är tyvärr väldigt vanligt med den typen av simulering, ofta med fantastiska resultat. Problemet är att dessa förutsättningar inte går att handla på i verkligheten, och man riskerar att ta sina beslut på glädjekalkyler. Av den anledningen använder vi AutoTrader Pro som simulerings- och utvecklingsverktyg eftersom det finns gott om högupplöst historik inkl samplade köp- och säljkurser så att simuleringen kan animeras fram sekund för sekund genom varje börsdag, precis det som sker "live".

Coda-strategin finns som gratis standardstrategi i AutoTrader Bas och Pro tack vare sponsringsavtal med Vontobel och är klar att kopplas in till de ETPer du själv väljer ut. Därmed kan du som användare själv bestämma risknivå, typ av instrument osv. Det går också utmärkt att simulera Coda och ändra parameterinställningar och modifiera villkor precis som du vill.

Klicka här för att läsa mer om Coda och ladda hem

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...