OMXS30-index i veckoperspektivet (en kursstapel motsvarar en börsvecka)

Teknisk analys - Avtagande köptryck i OMXS30 och DAX 

2015 har inneburit en våldsam rivstart för OMXS30-index. Med det tyska DAX-indexet som draglok har vi fått se rekordnoteringar avlösas av nya rekordnoteringar i en sällan skådad börseufori. Redan i förra numret av Börshandlat Månadsbrevet flaggade vi för att optimismen var på väg att bli för stor och att detta trots den urstarka trenden måste ses som ett varningstecken. Nu har köparna börjat tveka. I dagens Tekniska analys erhåller du de viktiga nivåerna för OMXS30- och DAX-indexen.

Årets inledande kvartal har för Stockholmsbörsen inneburit den starkaste inledningen i mannaminne. Redan i förra numret av Månadsbrevet kunde vi berätta att OMXS30 inte sedan 1994 inlett ett börsår med sådan styrka som 2015. Uppgången har därefter fortsatt under mars månad vilket ledde till en ny alla tiders högsta notering (1 719,44 punkter) den 19:e. Detta skedde efter en relativt måttlig rekylfas som pågick under sju handelsdagar efter det senaste månadsskiftet. Köparna tog alltså ännu en gång kommandot och drev upp indexkursen till en ny All-Time-High.

Diagrammet ovan visar OMXS30 i ett veckoperspektiv och som synes har vi efter en osannolik uppgångsfas av sju sammanhängande uppgångsveckor nu fått se två röda staplar under mars månad. Detta i kombination med det avtagande momentumet visar att förhållandet mellan utbud och efterfrågan har förändrats. Fram till idag kunde vi räkna in 13 röda nedgångsstaplar på 23 börsdagar vilket är en helt annan bild än den som rådde fram till mars månad. Säljarna har blivit mer aktiva och köparna har under den senaste 10-dagarsperioden visat på obeslutsamhet och tveksamhet. Detta innebär att risken för en större börsrekyl måste tas på allvar.

En annan faktor som får oss att hissa varningsflagg är att allt fler aktier och sektorer har brutit ur sina stigande trender i det medellånga tidsperspektivet. Detta innebär i praktiken att ett mindre antal aktier måste stiga desto mer om upptrenden skall hålla.

Viktiga tekniska nivåer

OMXS30 spikade ut sin lågpunkt för mars månad vid 1635 punkter och denna nivå gäller nu som ett tydligt stöd. Skulle detta stöd hålla kan de senaste veckornas utveckling mynna ut i en konsolidering sidledes, det vill säga en paus inom den längre primära upptrenden. Skulle stödet däremot brytas, ser vi en tämligen rejäl fallhöjd under det nyligen påbörjade Q2. I detta scenario blir 1610 följt av 1540 kommande stödnivåer.

Skulle köparna däremot åter börja visa beslutsamhet och driva index mot en högre botten under april, då blir 1700-nivån av viktig symbolisk betydelse. Om index mäktar med stängningskurser ovanför denna nivå kan vi mycket väl få se en ny stigning till 1719 följt av ytterligare rekordnoteringar.

Sammanfattningsvis

Om man summerar de variabler och observationer vi ser som viktiga kan man konstatera att OMXS30 befinner sig i en långsiktig trend som enlig alla jämförelser av historisk data är extrem. Index har efter en fenomenal resa under Q1 blivit rejält överköpt vilket är synonymt med rekylrisk. En rekyl innebär emellertid inte bara risk utan också en efterlängtad paus i trenden som kan ge nya möjligheter till goda köplägen. Det blir nu viktigt att hålla tekniska stöd under uppsikt och framförallt att tyda säljvolymerna då det ytterst är dessa som avgör hur pass djup en rekylfas kommer att bli.

DAX-index

I och med att XETRA DAX som Europas ledande börsindex ständigt påverkar OMXS30 tar vi i denna analys även en titt på det tyska indexet. DAX-index är vad vi brukar kalla en "hjälpvariabel" för OMXS30-analysen.

Kursrusningen i DAX-indexet har varit ännu mer extrem än i OMXS30. Från mitten av januari till och med den 19:e mars steg index under hela 10 veckor i följd. En ny rekordnotering sattes den 16:e mars vid 12 219 punkter. Detta innebar att kursen ökat med 2571 punkter, motsvarande 26,6 procent, på bara 10 veckor. En sådan stigningsfas leder ofrånkomligen till ett extremt överköpt läge och att en rekylfas förr eller senare måste träda i kraft. De 12 senaste börsdagarna har präglats av brist på momentum och handel i sidled.

Skulle DAX-index bryta ned under 11 600 punkter kan en rekyl mot 11 200 följt av den jämna 11 000-nivån ske under Q2. I ett sådant scenario är vi tämligen säkra på att OMXS30 dras med i fallet och därmed fortsätter att rekylera nedåt. Vi bevakar nu säljvolymerna noggrant eftersom stora röda staplar under hög volym ännu lyser med sin frånvaro. Dessa träder alltid fram när en större börsnedgång väl inleds.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...