Tradingcase: läge att blanka Bund och kan Crude olja trigga för köp?

I denna månads världsmarknadsanalys belyser vi den tyska obligationsräntan Bund som kan erbjuda ett snabbt tradingcase vid användning av högutväxlade Bear-certifikat. Vi studerar också grafen och den tekniska bilden för Crude oljan och belyser de viktiga zoner som vi vill se brytas för en ny köpsetup.

Bund är en relativt ovanlig marknad för den svenska småspararen men en av de mer populära tillgångsslagen för europeiska institutioner och tradingfirmor. Via det idag väldigt stora utbudet av ETP:er (börshandlade produkter) kan man numera även som småsparare lätt få access till nya spännande tillgångar. Bund-terminen är en mycket likvid marknad som ofta erbjuder fina tekniska setuper.

I grafen nedan kan vi tydligt se att marknaden kortsiktigt handlas i ett så kallat värderange, där priset tenderar att sugas tillbaka ner mot ”värde” vid överreaktion upp/ner. Starka motstånd möter som sagt en bit upp och vi ser optimalt att tidigare topp kring 2.1500 först tas ut för optimal entry. Targets finner vi ner mot 2.0000-0200 usd/pund med möjlighet till nya lågpunkter.

Omslagsbeteende och tecken på säljintresse kan ge snabb tradingsetup.

Reversal efter ny All-Time-High

Om vi studerar grafen ovan ser vi att Bund befinner sig i en tekniskt stigande primärtrend, starkt påverkan av ECB:s obligationsköp. I det längre perspektivet är det i regel dumt att gå emot trenden, men kortsiktigt ser vi omslag och möjlighet till en snabb tradingsetup på några dagars sikt.

Vi ser möjlighet till position omgående med där vi helst vill se en dagsstängning under 164,00-nivån. Vi tror initialt på en nedgång mot 163.00, med potential för en fullrotation genom värderanget ner mot stöden som möter i intervallet 161,00-162,00 (en möjliga andra target). Motbevisade blir vi först om köparna åter lyfter upp över tidigare topp, omkring 164,50.

Handelsinstrument från Commerzbank

Nedan listar vi förslag på börshandlade produkter (ETP:er) för exponering mot Bund och Crude Olja. Produkterna representerar endast förslag och det finns fler typer av produkter och varierande hävstänger att tillgå. Försäkra dig om att du fullt ut förstår riskerna med en investering i nedanstående instrument.

Bund

BEAR-certifikat vid tro på nedgång: BEAR BUND X15 C

Crude olja

BULL-certifikat vid tro på uppgång BULL WTI X4 C
BEAR-certifikat för tro på nedgång: BEAR WTI X4 C

Besök Commerzbanks sida för börshandlade investeringsprodukter för mer information.

Nivåerna som vi vill se forceras för positiv köpsetup i oljan

Priset på olja har vida debatterats den senaste tiden och denna marknad, som till mångt och mycket styrs av länder, kartelliknande organisationer och diverse inflytelserika ledare, är i regel svår att fundamentalt bygga träffasäkra prognoser kring.

Här finner ni de viktiga zonerna som kan styra den framtida utvecklingen för Crude.

För den tekniska bilden har vi en konflikt mellan en långsiktigt fallande primärtrend, men en kortsiktigt stigande sekundärtrend. Vi är intresserade av köp, om vi kan se forcering av 36,50-37,50 USD/fat-nivån då det kunde ge signal om fortsatt uppsida mot 40-nivån och eventuellt upp mot 43-46 USD/fat på sikt.

Om säljare istället fortätter hålla ner under nuvarande motstånd, intar vi ett mer negativt scenario med risk för nytt test ner mot tidigare lågpunkter kring 30-33 USD/fat.

World Capital Markets

Denna analys är framtagen av analys- och tradingtjänsten World Capital Markets. Som första aktör i Sverige fokuserar WCM på Auktionsmarknadsanalys med tonvikt på volymomsättning. Ett koncept som blir allt mer populärt bland världens professionella traders och investerare.

Webbplats: Worldcapitalmarkets.se

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...