Teknisk djupdykning i fenomenet ”månadseffekten” (Turn of Month)

Den välkända månadsskifteseffekten är en populär metod att skaffa sig en statistisk fördel mot marknaden och har länge använts av placerare och traders. Börshandlat har undersökt hur bra den egentligen har fungerat historiskt och framförallt, hur den kan förbättras avsevärt!

De flesta som har handlat på börsen har säkert hört talas om månadseffekten, eller "TOM" som den ibland kallas – "Turn of Month". Det hela går ut på att börsen tenderar att stiga över månadsskiften och att man därmed skulle kunna skapa överavkastning genom att köpa strax innan månadsskiftet och sälja ett par dagar in i nästa månad. Förklaringarna till varför den här "anomalin" existerar har varit många - allt från löneutbetalningsdagar till spekulation om så kallad "window dressing" från större aktörer som fonder och liknande och inte minst lösendatum för optioner osv. Det går säkert att hitta en logisk anledning till varför index världen över faktiskt kan visa högre avkastning vissa dagar i månaden, på samma sätt som vi ser tydliga säsongsmönster under olika delar av året.

Simulering via AutoTrader

Vi har tagit analysverktyget AutoTrader till hjälp för att undersöka lite närmare hur TOM har fungerat historiskt och börjar med att simulera handel med mycket enkla villkor, som visas i bilden nedan.

I exemplet har vi sagt att köp sker den 26:e i varje månad, eller närmaste börsdag därefter om 26:e är en helgdag. Sälj sker den 3:e månaden efter, alternativt första börsdagen därefter om den 3:e är en helgdag. Resultatet för OMXS30 sedan 1987 blev då enligt följande:

 • Antal affärer sedan 1987 = 349 st
 • Genomsnittsvinst per affär = 0,57 %
 • Antal vinstaffärer = 220 st
 • Antal förlustaffärer = 129 st
 • Avkastningsgrafen (nedan) är stigande under i princip hela perioden och vi kan direkt konstatera att det existerar en statistisk anomali.

Klicka på bilden för att förstora

Klar statistisk ”månadseffekt” men avtagande på senare år

Vi noterar att det finns en klar statistisk effekt av att inneha en position mellan dessa båda datum, det vill säga över månadsskiftet och kan fastslå att det existerat en månadsskifteseffekt historiskt. Vi ser också att avkastningsgrafen har sviktat under senare år, från augusti 2013 närmare bestämt.

Det har spekulerats i vad det beror på - en statistisk anomali som existerat under så lång tid som minst 30 år brukar inte bara försvinna hur som helst. En del menar att månadseffekten finns kvar, men har förskjutits några dagar och ligger i slutet av månaden snarare än över månadsskiftet. Vi har gjort ett enkelt prov för att försöka visa var i månaden vi hittar den högsta avkastningen historiskt och började genom att simulera en position tagen första börsdagen varje månad och som säljs den 15:e (eller första börsdag därefter om den 15:e är en helgdag). Då får vi följande resultat:

 • Antal affärer sedan 1987 = 349 st
 • Genomsnittsvinst per affär = 0,06 %
 • Antal vinstaffärer = 188 st
 • Antal förlustaffärer = 161 st
 • Första halvan av varje månad ger ett statistiskt nollresultat för de senaste 29 åren.

Klicka på bilden för att förstora

Nästan all avkastning skapas under andra halvan av månaden

Det här är en mycket intressant iakttagelse - OMXS30 har i princip presterat nollavkastning under första halvan av månaden sedan 1987. Avkastningsgrafen har visserligen lyft i samband med börsuppgångar, men då också alltid fallit under nedgångsfaserna och under nästan 30 år ligger vinsten fortfarande endast marginellt över nollstrecket. Det betyder att all avkastning måste finnas under den andra halvan av månaden! För att verifiera det gör vi precis tvärtom och simulerar köp den 15:e och sälj första dagen i nästa månad. Då får vi följande resultat:

 • Antal affärer sedan 1987 = 348 st
 • Genomsnittsvinst per affär = 0,61 %
 • Antal vinstaffärer = 209 st
 • Antal förlustaffärer = 139 st
 • Notera att vi får en högre genomsnittsvinst per affär än i första exemplet där vi ligger exponerade i marknaden endast mellan den 26:e och 3:e.

Klicka på bilden för att förstora

Det blir en fenomenalt stor skillnad när vi innehar en position under andra halvan av månaden jämfört med första halvan. I bilden ovan ser vi också en röd kurva, 200-dagars glidande medelvärde - en brett använd "klimatindikator” som på ett effektivt sätt kan tala om vilken långsiktig trend marknaden har. Om vi jämför avkastningsgrafen i violett med 200-dagars medel ser vi tydligt hur avkastningen är negativ under börsens faser av nedåtgående trend. Vi kan använda det för att "trimma" vår TOM-modell och undersöka om det är bättre att ta position senare i månaden under nedgångsfaserna, för att på så vis isolera bort en del negativa dagar. Jämför gärna med första exemplet högst upp, där vi inte ser samma negativa avkastning och där enda egentliga skillnaden är att vi tar position senare i månaden.

Optimering av månadseffekten med ytterligare kriterier

Vi inför ett nytt villkor i vår modell och säger att om 200-dagars glidande medelvärde är fallande får vi bara ta position senare i månaden, där runt den 20:e har visat sig vara ett bra datum även under senare år. Vi har därmed tagit hänsyn till att hela månadsskifteseffekten tycks ha förskjutits några dagar tidigare sedan 2013. Dessutom kan vi komplettera med ett villkor som säger att vi försöker köpa på en tillfällig nedgång mellan den 14:e och sista i månaden, detta för att ytterligare vässa vår modell.

Vi letar efter en dag då stängningskursen ligger under de två föregående dagarnas stängning för att gå in och köpa. Vi kan också komplettera säljvillkoret med att säga att stängningskursen ska vara lägre än gårdagens stängning och på så vis finns ju goda chanser att hålla positionen ett par dagar längre i de fall trenden är starkt uppåtgående. Resultatet av vår trimmade modell blir följande:

 • Antal affärer sedan 1987 = 338 st
 • Genomsnittsvinst per affär = 1,04 %
 • Antal vinstaffärer = 214 st
 • Antal förlustaffärer = 124 st
 • Vi ser att avkastningsgrafen blir betydligt jämnare, samt till och med stiger även under de stora börsnedgångarna.

Klicka på bilden för att förstora

Slutsatser

Rätt använd kan månadsskifteseffekten prestera väldigt bra resultat, men hänsyn måste tas till rådande börsklimat för maximal vinst. Optimalt datum för köp flyttas till mitten av månaden under uppgångsfaser och runt den 20:e under nedgångarna och kombineras med ett villkor som letar efter en tydlig negativ dag för optimal ingång för att på så vis skapa en viss "rabatt". TOM-modellen finns att ladda ner kostnadsfritt i AutoTrader och är nyckelfärdig att anslutas till en lämplig ETP (börshandlad produkt). Det fungerar med både Mini Futures och Bull- & Bear-certifikat, där Mini Futures har fördelen att helt sakna ”avbränningseffekt” medan certifikaten alltid innebär exakt den hävstång man valt i förväg genom daglig omräkning.

För mer information om ETP:er hänvisar vi till respektive emittents utbildningssidor men du kan även läsa några av Börshandlats tidigare artiklar i ämnet:

Bull- & Bear-certifikat

Klicka här för att läsa mer om Bull- & Bear-certifikat och vad man ska tänka på innan man handlar med dessa.

Mini Futures

Klicka här för att läsa mer om Mini Futures och de fördelar som finns vid placering i längre tidshorisonter.

Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...