När kommer vändningen på börsen?

Det cirkulerar ett stort antal börsanalyser just nu, alla med olika slutsatser och prognoser om den fortsatta utvecklingen. Många frågar sig vart börsen är på väg, och hur vet vi när vändningen är här? Vi har tagit ett nytt grepp och hittat ett intressant samband mellan börspanik och köplägen.

Istället för en mer traditionell teknisk analys har vi valt att titta närmare på stigande oro och panik hos marknaden, och speciellt hur dessa tillfällen historiskt har sammanfallit med de bästa tidpunkterna att köpa. En studie i hur volatiliteten ändras med olika börsklimat ger oss en intressant bild:


Bilden ovan visar OMXS30-utvecklingen de senaste 25 åren. Volatiliteten syns under kursdiagrammet och visar tydligt hur nervositeten utvecklas under olika marknadsfaser. Stabila uppgångar har historiskt inneburit låg volatilitet - marknaden är lugn och ser inga större risker i närtid. Däremot tilltar volatiliteten dramatiskt i samband med börsnedgångar för att ofta avslutas i panikartade "spikar". Dessa spikar har historiskt markerat slutet av nedgångar och kan därför ses som utmärkta köptillfällen. Sammanfattningsvis får vi resonemanget att låg volatilitet=uppgång och hög volatilitet=nedgång, och den allra högsta volatilitetstoppen indikerar slutet av nedgången. Hur får vi då fram en enkel indikator som talar om när vi hamnat i ett "panikstadium"?

Vi har tagit AutoTrader Bas till hjälp och skapat två medelvärdesbaserade indikatorer som svänger i takt med volatiliteten. Dessa båda är markerade med rött och grönt i nedre delen av diagrammet nedan, och körs i två olika tidsperspektiv för att jämföra ändringar i volatilitet per tidsenhet. Det vi upptäckt är att när den snabbare av dessa två korsar den långsamma indikeraras "panik" eftersom en snabbt tilltagande nervositet är vad vi egentligen mäter. Under de senaste 25 åren har vi fått sammanlagt 8 sådana köptillfällen, också utmarkerade i diagrammet nedan. Samtliga har varit korrekta och har lett till stigande börs kort därefter - ibland under flera år. Vi noterar också att alla dessa tillfällen har varit under perioden juni - december, dvs den statistiskt svaga delen av börsåret. Det är en intressant aspekt eftersom det ger oss en fingervisning om när vi kan förvänta oss en paniksituation med efterföljande vändning uppåt.Hur länge varar en börsnedgång?
Vi har använt 12-månaders medelvärde och månadsstängningskurser för att definiera upptrend och nedtrend i bilden nedan. Gröna fält markerar perioder då månadsstängningarna sker ovanför årsmedelvärdet. Orange streck markerar nedgångsperioder. Det intressanta i den här delen av analysen är förhållandet i tid mellan dessa, en nedgång varar ofta i ca 1/4 -1/3 av tiden som föregående uppgångsfas pågick. Lägger vi ihop det med teorin att paniksituationer verkar uppstå företrädelsevis under andra halvan av börsåret så har vi bara knappt tre månader kvar för ett paniklarm att uppstå statistiskt. Det verkar mer sannolikt att det sker under andra halvan nästa år, dvs 2016. Vår analys kommer alltså fram till att vi sannolikt har en större nedgång framför oss, med en lågpunkt någon gång under andra halvan nästa år, med en kraftig statistisk edge att det sker i oktober då kurserna vanligen bottnar. Då har nedgången varat i ca 1/3 av tiden som uppgångens sedan 2011 pågått.
Skulle vi å andra sidan få ett paniklarm triggat redan i år, ja då ser det ut som att vi får en återhämtning hos marknaden åtminstone fram till april-maj nästa år.

Volatilitetsindikatorn finns tillgänglig som standard i AutoTrader Bas och Pro, och kan även användas att skicka larm via epost eller push till mobiltelefonen när "panik" indikeras och vi statistiskt ligger nära ett köptillfälle.


Senaste artiklarna från samma kategori
VÅRA SENASTE ARTIKLAR & REPORTAGE »

Aktiv börshandel

ETP-skola

ETP står för Exchange Traded Product, och är ett samlingsnamn för en lång rad ol...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Minifutures

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Aktiv börshandel

ETP-skola - Bull & Bear

Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade pro...

Robothandel

Fusion MultiStrategy

Autostock har som ledande aktör inom automatisk börshandel för privatpersioner t...

Aktiv börshandel

ETP Link - Revolutionerande verktyg

ETP Link är ett nytt effektivt hjälpmedel i AutoTrader som du kan använda för at...

Småbolag

A1M Pharma - På väg från Pre-klinisk fas till FAS 1

Läkemedelsbolaget A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission som till...

Teknisk analys

Guldpriset faller tillbaka på stigande börs – Stödzoner att ha under uppsikt!

Guld har under året kommit tillbaka som ett hett debatterat tillgångsslag, efte...

MEST LÄSTA »

Teknisk analys

Blanka aldrig på en onsdag 

Börshandlat fortsätter publicera forskningsartiklar inom teknisk analys i allmän...

Småbolag

Börshandlat släpper ny kvartalsanalys för NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical genomför nu en nyemission med företräde för aktieägarn...

Aktiv börshandel

Handla ett av marknadens största utbud av börshandlade produkter med full Nordnet-integration

Den Schweiziska banken VONTOBEL har sedan Sverigelanseringen av börshandlade p...